Leedu suursaadik käis Jõgeval

Antanas Vinkus on kolme Eestis töötatud aasta jooksul näidanud üles märkimisväärset aktiivsust riigi eri piirkondadega tutvumisel. Kui Jõgevamaa üks paik ? Põltsamaal asuv Sõpruse park ? oli talle juba hästi tuttav, siis maakonna keskuses polnud ta veel käinud.

Jõgeval ootas Vinkust ees mitu üllatust. Üks neist oli see, et Leedu ärimehed olid Jõgevale jõudnud enne teda: Leedus väga tuntud väetise ja taimekaitsevahendite müüja Agrochema kolm kuud tagasi moodustatud tütarfirma OÜ Agrochema Eesti hakkab renoveerima raudtee ääres paiknevaid endisi Avaksi hooneid ning sinna oma näidistesaali ja ladu sisustama. Tugevad sidemed Leeduga on ka Jõgeval ühe katuse all tegutsevatel firmadel AS A. Tammel ja Kverneland Group Baltic AS. Viimane on 70 % osas Norra põllumasinafirmale Kverneland ja 30% osas Eesti, Läti ja Leedu eraisikutele kuuluv firma, mis müüb oma esinduste kaudu põllutehnikat kõigis kolmes Balti riigis.

“Leedu põllumajanduse viimase aja kiiret arengut näitab see, et kui 2003. aastal olid müügimahud kolmes Balti riigis veel võrdsed, siis möödunud aastal kasvas Leedu osakaal 44 protsendini,” ütles Kverneland Group Baltic ASi juhataja Toomas Kulu. “Tihedad on ka meie isiklikud kontaktid Leeduga: meie käime aastas mitu korda Leedus, Leedu põllumehed osalevad aga meie korraldatavatel koolitusreisidel. Tänavugi käisid viisteist Leedu farmerit koos meiega Norras.”

Värav Skandinaaviasse

Üllatus tabas suursaadikut ka spordihoones Virtus: Jõgeva-suuruses linnas ta nii mahukat ja kõrgetasemelist spordirajatist, kus majutusvõimaluski olemas, eest leida ei lootnud.

“Jätan selle kindlasti meelde,” lubas Antanas Vinkus.

Veel külastas ta Jõgeva Kunstikooli, kultuurikeskust, sotsiaalkeskust Elukaar, ASi Valmeco ja Jõgeva haiglat. Viimane pakkus talle erilist huvi seetõttu, et ta on ise hariduselt arst ning olnud kahel korral ka Leedu tervishoiuminister.

Antanas Vinkuse sõnul ei jätkunud Eestil, Lätil ja Leedul Balti keti aegset ühtsuse vaimu esialgu just kauaks: üsna varsti hakati omavahel võistlema, kes rutem haljale oksale või Euroopa Liitu jõuab.

“Nüüd hakatakse kõigis kolmes Balti riigis taas äratundmisele jõudma, et omavahelise koostööta me kaugele ei jõua,” ütles Antanas Vinkus. “Leedu ärimehi näevad Eestis näiteks väravat Skandinaavia turule. Seepärast pole ime, et Leedu välisinvesteeringute edetabelis on investeeringud Eestisse 5.-6. kohal. Eriti muljetavaldav on see, et edetabelikohta jagate te ei kellegi muu kui Venemaaga. Samas teevad ka Eesti ärimehed muljetavaldavaid investeeringuid Leetu. Eriti hästi läheb Leedus teie Hansapangal.”

Valge konkurents

Vinkuse arvates tehakse tänapäeval poliitikat läbi majanduse ja vastupidi. Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses avatakse Vinkuse sõnul 3. novembril Leedu tööstuse päevad, millel on lubanud osaleda üle kolmekümne Leedu ettevõtte, kelle hulgas on kõige rohkem tekstiili-, mööbli- ja toiduainete tootjaid.

Peale koostöö majanduse ja poliitika vallas on Vinkus oma töös oluliseks pidanud kultuurisuhtluse ja regionaalse koostöö edendamist. Sõpruspiirkonna on ta leidnud õige mitmele Eesti omavalitsusele. Ta on valmis selle leidma Jõgevalegi, juhul kui jõgevlased selleks soovi avaldavad. Jõgeval käinuna oskab ta nüüd kindlasti sobivamat partnerit soovitada.

Veel lubas Antanas Vinkus hakata vahendajaks Leedu kultuurikollektiivide ja kunstinäituste Jõgevale toomisel ning meie kunstimeistritele Leedus esinemisvõimaluste otsimisel. Ka siinsete ärimeeste toodangule lubas ta Leedus turgu otsida aidata: ta on nimelt vabaturu ja ausa ehk nagu ta ise väljendas, valge konkurentsi pooldaja.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus