Laulupeo- usku Meeli Nõmme hindab stabiilsust

Põltsamaa ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja Meeli Nõmme üldlaulupidudel dirigendipulti ei ihka, kuid usub, et temast on oma kodumaad ja rahvast armastava ning kodu külge kasvanud inimese vorminud ka need meie  suured peod.


Tänavusuvine üldlaulupidu oli Meeli Nõmmele koorijuhina  kümnes.  Lisaks on ta osalenud Eesti Meestelaulu Seltsi laulupidudel, laulupidudel Tartus ja mujal Eestis, rääkimata taolistest pidudest oma maakonnas.

Muusikainimesena usub ta, et laulupidu annab parima isamaalise kasvatuse. Selle tõelist hingelist suurust oskavad Meeli arvates hinnata just need, kes on koorilauljatena seisnud suure laulukaare all. Ühtekuuluvustunnet, mis seal oma rahvaga tekib, pole võimalik sõnadega kirjeldadagi.  

Meeli on  viimasel ajal mõtisklenud selle üle, et tema tööst mingit käegakatsutavat märki maha ei jää. On ju paljud esinemised vaid üks kaunis hetk, mis aja jooksul meelest läheb. Pole ka paljude toredate laululaste, ansamblite ja kooride esinemisest salvestisi ega plaate tehtud.

Tallinna laulukaare ees dirigendipulti tõusmisest ta siiski ei unista, kuid peab ka  maakonna laulupidudel dirigeerimist päris emotsionaalseks sündmuseks. Ta soovib ka, et Põltsamaal taastataks 1990. aastate teisel poolel toimunud ja üle Eesti tuntuks saanud sümfooniakontserdid, mis meelitasid kokku muusikahuvilisi kõikjalt Eestist.

Pea terve elu ühes kohas

i
Ei juhtu just üleliia sageli, et ühes paigas üles kasvanud, seal lasteaias ja 11 aastat koolis käinud inimene pärast kõrgkooli oma kodulinna naaseb ja oma kunagisse kooli tööle satub. Meeli Nõmme on üks vähestest, kelle elutee on just selliselt kulgenud. Nüüdseks on tal täitunud muusikaõpetaja ametis juba kolm aastakümmet.

Meeli Nõmme lapsepõlvekodu asub väga kenas paigas otse Põltsamaa jõe äärses Kalda tänavas kirikla kõrval. Tema mängukaaslasteks olid põhiliselt poisid, kellega koos tihti autokummidega jõel „purjetati”.  Ka puude otsas turnimine,  maja taga pargis ringi jooksmine ja jalgratastega sõitmine kuulusid lapsepõlve juurde.  Meeli õde on Tuuli Jukk, kes astus vanema õe jälgedes ja õpetab muusikat Põltsamaa lasteaias Mari” ja Põltsamaa muusikakoolis.

Lasteaiakaaslastega koos keskkooli lõpuni

i
Lasteaias käis Meeli Lille tänaval. Sealt on talle meelde jäänud väga toredad kasvatajad. Ühel neist, Linda Aavikul, on aastaid 101 ja temale tahab kunagine kasvandik peagi külla minna. Tädi Linda oli omal ajal ka Meeli kodune hoidjatädi. Meeli on õnnelik selle üle, et tal oli võimalik käia kogu kooliaja koos nende kaaslastega, kellega kunagi lasteaias mängis. Tänapäeva lastel  enamasti niisugust võimalust ei ole.


Meeli esimeseks klassijuhatajaks oli Ellen Turu, kes on tollastele Põltsamaa keskkooli õpilastele meelde jäänud väga range, ent samas suurepärase õpetajana. Meelile jäi Ellen Turu meelde väga positiivse inimesena, kes oma klassi laste käekäigust väga hoolis. Talle kui muusikainimesele on jäänud suurimaks eeskujuks tema kunagine muusikaõpetaja Heli Martin, kelle loodud tütarlasteansamblis laulis ka Meeli.  

Muusikapisik juba lapsest saati sees

Meeli sõnul oli tal muusikapisik juba maast madalast sees. Lisaks ansamblile laulis Meeli Nõmme ka kooris ja läks iseseisvalt koos ühe sõbrannaga muusikakooli sisseastumiskatsetele. Ema oli sissesaamise üle küll rõõmus, kuid  samas ka mures, et tuleb leida raha pilli ostmiseks. Meeli jäi oma soovile kindlaks ning pääses klaverit õppima. Ka klaver suudeti raskustele vaatamata siiski koju soetada.

Orkestrijuht Lembit Vink soovitas muusikakoolis käivatel noortel puhkpilli mängimine selgeks õppida. Soovitusest ajendatuna asuski Meeli  saksofonimängu õppima ja mängis hiljem ka kooli puhkpilliorkestris. Ka Meeli klassiõdedest on mitmed siiani muusikaga seotuks jäänud. Koos temaga laulis kooliansamblis näiteks praegune Põltsamaa lasteaia “Mari” juhataja Tiia Kaeramaa, kes on ka erialalt muusikaõpetaja, Ave Tuhkur aga töötabki Nõmme muusikakoolis ja  Roccal-Mare koolis muusikaõpetajana.

i
Abiturient muusikaõpetajaks


Meeli Nõmme hilisemale erialavalikule aitas kaasa tema muusikaõpetaja Tiina Selke lahkumine Põltsamaalt Tallinna. Töölt lahkunud muusikaõpetajat paluti asendama õpetaja Heli Martin, kes aga õnnetuseks just siis käeluu murdis. Hädaga saadeti nooremate klasside tunde asendama Meeli koos klassiõe Mailiga. Kuna oli ka laulupeoaasta, siis õpetati ka segakoorile partiisid. Kõik see andis enesekindlust ja tundus päris huvitav.

Just paari kuu pikkune õpetajatöö kogemus sai elukutsevalikul otsustavaks.

Nii läks ta 1982. aastal Tallinna konservatooriumi katsetele ja sai kõrgkooli sisse. Tema erialaõpetajaks sai muusikapedagoogika osakonna juhataja, professor Artur Vahter. Meeli sõnul nägi ta konservatooriumis õppides alguses kõvasti vaeva, et  tugevama muusikalise ettevalmistusega kursusekaaslastega sammu pidada.

Vanemate noor töökaaslane tuli ja jäi

i
Juba keskkooli päevil tutvus Meeli oma tulevase abikaasa Hallariga, kes tema vanemate töökaaslasena Põltsamaale tööle ja elama oli asunud. Miilitsatöö teda aga ei huvitanud ja nii otsustas ka tema endale uue ameti õppida. Põltsamaal tutvunud noorte edasine elutee viis nad Tallinna, kus Hallar Tallinna Tehnikaülikooli õppima asus. Meeli sõnul oli tollel ajal kuidagi enesestmõistetav, et üsna varsti pärast tutvumist  ka pulmad peetakse  ja nii nad 1983. aastal paari pandigi.

Juba Meeli konservatooriumis õppimise aastail sündis perre kolm last. Kõige vanem on Madis, poolteist aastat hiljem sündis Sander, mõne aja pärast lisandus poistele tütar Liisa.

Õppimise ajal olid noorele emale tugevaks toeks ema ja õde, kes lapsi hoida aitasid. 

Tänavu lendas Nõmmede perest  välja ka tütar Eva, kes kevadel gümnaasiumi lõpetas ja Tartusse ajakirjandust õppima läks.  Vanim poeg Madis astus küll alguses ema jälgedes, õppides Viljandi kultuuriakadeemias kitarrimängu, kuid asus hiljem Tartu Ülikooli infotehnoloogiat õppima ja tegeleb programmeerimisega  oma firmas. Sander on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse alal ning töötab pealinnas. Tütar Liisa lõpetas aga ema eeskujul konservatooriumi ja töötab nüüd Jüris lasteaia muusikaõpetajana. Praeguseks on Meeli Nõmme kolmekordne vanaema. Sandri peres on sirgumas nelja-aastane Oliver ning poolteiseaastane Annabel ning Liisa kasvatab poolteiseaastast Robinit. 

Viiekesi ühetoalises korteris

i
1987. aastal vabanes Põltsamaal muusikaõpetaja koht ja  kevadel sai Meeli Nõmme konservatooriumist diplomi.  Nii saigi kodulinnas tööle asuda. Meeli sõnul suutis ta ennast õpetajana klassi ees kehtestada ja erilisi probleeme pole tal lastega kunagi olnud, ehkki poistekoori  juhendamine tekitas alguses pisut kõhedust. Aga tasapisi tulid kogemused ja kui ise olla rõõmsameelne ning heatahtlik, siis jätkub ka toredaid lauluhimulisi lapsi! Ka Meeli abikaasa töötas siis Põltsamaal ja noor pere asus esialgu elama samas ühetoalises korteris. Et laste vooditest mööduda, tuli päris osav “orienteeruja” olla.

Varsti sai pere neljatoalise korteri. Elu Põltsamaal  käivitus karussellina, kus igapäevategemiste hulka mahtusid emaroll, perenaisekohustused, muusikaõpetaja amet ja ansamblite ning laulukooride juhendamine. Juba paar aastat hiljem kutsuti Meeli Nõmme Põltsamaa kultuurikeskuse juures tegutseva segakoori “Heli” dirigendiks. Tänu tublidele lastele ja toetavale abikaasale, tuldi kenasti toime.

Nüüd elab pere oma majas, kus on ruumi piisavalt nii neile endile kui külas käivatele lastele ja lastelastele.

Hindab elu püsiväärtusi

i
Tänasest päevast ja tulevikust rääkides ütleb Meeli Nõmme, et talle on olulisimad perekond ja kodu. Peamine, et lastel ja lastelastel hästi läheks. Meeli sõnul ei hinda ta praegusel ajal moodi läinud elustiili, kui kõike saab kiiresti vahetada ja muuta ning elatakse täna siin ja homme seal. Elus peab olema ka midagi jäävat, mida me püsiväärtuseks nimetame. Püsiväärtuste usku on Meeli ka seetõttu, et tema abielu on juba üle kolmekümne aasta vastu pidanud. Ta loodab, et nii ka jääb. Hiljuti tunnustati Meeli Nõmmet aasta põhikooliõpetaja tiitliga. Asjaosaline ise usub, et küllap olid kolleegid need, kes ta kandidaadina välja pakkusid. Ta on õnnelik, et tema aastakümnete pikkust tööd on märgatud ning tunnustusevääriliseks peetud.

Meeli Nõmme elukäik

*Sündis 1963. aasta 15. oktoobril Põltsamaal

*Lõpetas 1982 Põltsamaa keskkooli

*Õppis Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikapedagoogikat

*1987. aastast Põltsamaa keskkooli, hilisema gümnaasiumi muusikaõpetaja

*Abielus, nelja lapse ema ja kolme lapselapse vanaema

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus