Lastevanemate omaosalus lasteaiamaksus suurenes protsendi võrra

Möödunud nädalal peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil otsustati kehtestada lapsevanemate omaosaluse suuruseks lasteaiakoha eest tasumisel seitse protsenti kehtivast alampalga määrast.

Aastal 2007. on kehtestatud Põltsamaa linnas koolieelsete lasteasutuste lastevanemate omaosalustasuks kuus protsenti kehtivast alampalga määrast. Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul kaetakse vastavalt koolieelsete lasteasutuste seadusele kohamaksu kulud peamiselt kohaliku omavalitsuse eelarvest ja väiksema osa maksavad lapsevanemad, kelle omaosalus võib olla kuni 20 protsenti kehtivast alampalgast. Maimu Kelder tegi linnavolikogule ettepaneku kehtestada lapsevanemate omaosalustasuks seitse protsenti kehtivast alampalga määrast. Et tegemist on õppekuludega, kuulub lastevanemate poolt makstav omaosalustasu ka deklareerimisele, seega  tagastatakse neile tulumaksu osa.

Põltsamaa linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Uno Valdmets lausus, et nad on seda probleemi arutanud ka Põltsamaa linna mõlema lasteaia juhtkonnaga. Tema sõnul  teeb haridus- ja kultuurikomisjon ettepaneku lähtuda tulevikus lasteaedade, spordikooli, muusikakooli kohamaksu omaosalustasu määramisel mitte kehtivast alampalga määrast, vaid lasteasutuse teenuse kvaliteedist. See tähendab, et parema teenuse eest tuleks ka lapsevanemal kõrgemat omaosalust maksta. Uno Valdmetsa sõnul lubab ka seadus erinevaid maksumäärasid kehtestada. Praegu aga toetas haridus- ja kultuurikomisjon majandusnõuniku ettepanekut.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus