Lastevanemate koolitused Karikakra lasteaias

Osaühing Jõgevamaa Tugiteenused korraldas mullu koos Jõgevamaa nõustajate ühenduse ja Jõgeva vallaga koolituste sarja lapsevanematele. Jõgeva lasteaias Karikakar toimus kümme Maire Püssi ja Karmen Maikalu koolitust.


„Teemasid on olnud igasuguseid,“ meenutas psühholoog Karmen Maikalu. „Oleme rääkinud depressioonist ja stressist, laste kasvatamisest, kuidas lapsevanem ise stressiga toime tuleb ja kuidas vanema probleemid mõjutavad lapsi ning kuidas perekonnamustrid liiguvad põlvkonnast teise. Rääkisime temperamendist, piiride seadmisest, nutisõltuvusest. Enesekehtestamist, aktiivsest kuulamist oleme ka harjutanud. Oleme rääkinud ka hirmudest,“ lisas ta.

Kaire Kaasik osaühingust Jõgevamaa Tugiteenused ütles, et mõte sai alguse Jõgeva vallale tugiisikuteenuse osutamisest. „Mõeldes sealt sammu edasi, leidsime, et lapsevanemad vajavad ka tuge. Osalejaid on olnud tavaliselt paarkümmend, aga meil on saal ka täis olnud. 38 inimest oli kohal, kui teemaks oli piiride seadmine ja distsiplineerimine,“ rääkis ta.

„Sel aastal osalesid koolitajatena Karmen Maikalu ja Maire Püss, järgmisel aastal vaatame laiemalt ringi. Juba on räägitud ühe toitumisnõustajaga, kes on just spetsialiseerunud lastele,“ avas Kaasik lähema tuleviku plaane.

Tagasiside on positiivne

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Liivi Noormägi oli koolitusega väga rahul. „Lastevanemate tagasiside on positiivne. Aastalõpu lähenedes tekkis kohe küsimus, kas koolitus uuel aastal jätkub. Lapsevanemad näevad sellest endale suurt kasu,“ rääkis Noormägi. „Koolituse teemad, mida on käsitletud, kõnetasid ja seal oli koos ühiste huvide ja muredega rühm. Omavaheline jõustamine-nõustamine toimus ka grupi liikmete vahel,“ selgitas ta.

Jõgeva valla sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsase sõnul hinnati eriti Karmen Maikalu loenguid.

„Algul oli meil suund puuetega laste vanematele. Avatud grupile ülemineku idee tuli grupi seest. Kohal käinud lapsevanemad jagasid infot tutvusringkonnas ja sealt tuli perekondi, kes erivajadustega igapäevaselt kokku ei puutu, kuid vajasid samuti laste kasvatamisel nõu.  Tegelikult on ju kohaliku omavalitsuse üks ülesanne ennetustegevus ja just seda see ongi. Ka osales puudega lastega tegelevaid inimesi, kes pole vanemad, lapsega suhtlevad iga päev väga palju näiteks vanaemad või tädid,“ rääkis Aime Meltsas.

Tahetakse koolitustega jätkata

Liivi Noormägi pidas tähtsaks nii koolituse korraldamise aega kui ka paika. „Et oleks töövälisel ajal, ja et saaks lapsi, kes vajavad hoidmist, selle ajaks kuhugi hoida jätta. Loengute ajal oli lasteaias kuni viis last mängimas,“ ütles ta.

Info oli Jõgeva valla kodulehel ja valla ametnikud saatsid meilid raske ja sügava puudega laste vanematele, kellega koostöö oli juba olemas. Edasi jagati seda ka sotsiaalmeedias. Aime Meltsase sõnul tahab Jõgeva valla sotsiaalosakond koolitustega igal juhul jätkata. „Meie eelarve tuleb küll pingelisem kui mullu,“ ütles sotsiaalosakonna juhataja. „Uue valla tegutsemise teisel aastal on esimesega võrreldes abivajajate arv peaaegu kahekordistunud. Piirkondade sotsiaaltöötajad on inimestele lähemal ja inimeste teadlikkus sotsiaalabist on suurenenud,“ rääkis Meltsas.

„Siin on mitu aspekti. Inimeste elu on läinud raskemaks ja nad vajavadki rohkem ja suuremas mahus abi. See on meile teinud keerulisemaks ennetuse pakkumise võimaluse. Aga häid spetsialiste, keda kasutada, on meil küll. Kogemused näitavad, et see on ääretult vajalik tegevus,“ tunnustas sotsiaalosakonna juhataja koolitajaid.

„Me oleme küll aasta lõpul kehtestanud koduhooldusele ja sotsiaaltransporditeenusele hinnad. Meie eelarve ei ole kummist ja inimestele on see ka eneseväärikuse küsimus. Sageli distsiplineerib see ka natuke, kui oled tellinud ja osaled selle eest tasumises, siis kasutad seda ka ja teenus ei lähe raisku,“ arutles Meltsas.

„Riik annab hoolekande jaoks raha, aga selle hulk kogu aeg väheneb. Suund on, et sotsiaalkaitse osa kohaliku omavalitsuse eelarves peab hakkama tõusma. See meie elu muidugi kergemaks ei tee.

Kuid kahe aasta jooksul oleme tundnud vallavalitsuse liikmete ja vallavanema positiivset suhtumist meie valdkonda, samuti volikogu toetust,“ oli vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja lootusrikas.

Lastevanemate koolitustsüklist jäid tänavusse aastasse veel kaks kohtumist: 29. jaanuaril on teemaks sõltuvused ja 26. veebruaril väikelaste toitumine.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus