Lastekaitsetöötajate arv suureneb järgmise kahe aasta jooksul

Samuti on selle järgi kavas hakata maksma elluastumistoetust lisaks lastekodudes kasvanud lastele ka kasulastele. Lastekaitsetöötajate arvu on kavas suurendada 335 töötajani ja kasuperede toetus peaks kava kohaselt aastaks 2007 tõusma 900 kroonilt 1500 kroonini. Ülevaade toob välja suuremad probleemid antud valdkonnas ja lahendused, mis viiakse ellu peamiselt järgneva kahe aasta jooksul. Järgmiste aastate jooksul on plaan pakkuda peredele rohkem sotsiaalteenuseid ja muuta laste hoolekande finantseerimist paindlikumaks. Oluline on rahastada laste ülalpidamist lastekodudes vastavalt laste vajadustele, selleks suurendatakse kohalike omavalitsuste otsustusõigust lastekodude rahastamisel. Dokumendis rõhutatakse, et vanemliku hoolitsuseta lastele suunatud tegevustes tuleb suuremat tähelepanu pöörata ennetamisele ehk toimetulekuprobleemidega perede abistamisele. Laste kasvatamisel abi vajavad emad-isad peaksid vastavalt vajadusele saama pereabilise või tugiisiku teenust, koolitusi ja eluasemeteenuseid. Samuti tuleb lapsevanematele jagada teavet oma õiguste ja abi võimaluste kohta hariduse-, tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonnas. Vanemate toetamine kohaliku omavalitsuse poolt võimaldab peresse tagasi pöörduda ka nendel lastel, kes on juba suunatud lastekodusse või kasuperesse. ?Ülevaade vanemliku hoolitsuseta laste elu- ja õpitingimustest ja vajadusel täiendavatest meetmetest arengukeskkonna soodustamiseks? saab terviktekstina lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee – sotsiaalhoolekanne – lapsed ja pered. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus