Lastega pered ja pensionärid väärivad tähelepanu

Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel esimesel kevadpäeval sõlmitud valitsusliit seadis eesmärgiks lastetoetuse kohese tõstmise. Otsus selle kohta sai kinnituse riigikogus 19. juuni hommikul. Istung oli selleks hetkeks kestnud 18,5 tundi.

Lastetoetused tõusevad märgatavalt

Otsuse tulemusena tõuseb esimese ja teise lapse toetus 1. jaanuarist 2015 seniselt 19,18 eurolt 45 euroni ja pered, kes vajavad riigi tuge enam, saavad veel 45 eurot vajaduspõhist toetust lisaks ehk kokku 90 eurot nii esimese kui ka teise lapse kohta. Kolmanda lapse toetus tõuseb 100 euroni. Lastetoetused tõusevad kohe ja märgatavalt.

Kes vaatab iibenumbreid, saab aru, et see otsus on õige ja vajalik. Otsuse katteks on vaja leida raha. Üks katteallikas oli vanemapensioni jõustumise edasilükkamine. Tegu on sarnase otsusega, mis tehti kriisiaastatel, kui lükati edasi pensioni teise samba maksed, mis nüüdseks on taastatud. Otsuse tulemusena kelleltki midagi ära ei võeta. Pensionid on aasta-aastalt tõusnud ja seda kiiremini kui elukallidus. Ka kriisiaegadel, mil kõikjal kärbiti, hoidus valitsus pensionide vähendamisest, kuigi paljud just seda meedet raha säästmiseks pakkusid.

Pensionitõusu on oodata ka tulevikus

Uus valitsus on juba teinud otsuseid,  mis pensionäride sissetulekut suurendavad. Pensionile kohaldatavat täiendavat maksuvaba tulu suurendatakse 210 eurolt 220 euroni, ja ka järgmisel aastal on keskmine vanaduspension maksuvaba. Ka see otsus sai Riigikogu heakskiidu, vaatamata ettevalmistatud massiivsele venitamisele. Valitsus sidus eelnõu usaldushääletusega, see võeti vastu ja sada päeva tähistab Taavi Rõivase juhitav valitsus värskelt kinnitatud parlamendimandaadiga oma usalduse üle.

Opositsiooni poolt IRLi juhtimisel korraldatud venitamisega pidurdatakse muuhulgas pensioni tulumaksuvabastuse piiri tõstmist. Majanduse edenemisel on penionitõusu oodata ka tulevikus. Eeldatav keskmine vanaduspensioni suurus 2015. aastal on 369 eurot, 2016. aastal 396 eurot ja 2017. aastal 423 eurot. Kasv peaks võrreldes eelnevate aastatega olema 23  ja 27 eurot kuus.

Otsitud põhjus ööistungi pidamiseks?

Kui IRL oli valitsuskoalitsioonis ja opositsioon korraldas ööistungeid, siis ütles toonane  fraktsiooni esimees Kaia Iva: Mis puudutab lastetoetusi, siis mulle tundub, et kuigi on tegemist tõsise teemaga, siis on see sotside jaoks pigem otsitud põhjus ööistungi pidamiseks.” See oli ausalt ja otse öeldud ning tõetera sees. Täna on selles lauses vaja vahetada mõned sõnad ja erakonna nimi ehk IRL saab seda öelda peeglisse vaadates.

Reformierakond ei tee valitsuskoalitsiooni liikmena ühtegi sellist otsust, mis oleks kantud ühepäevapopulismist või millel ei ole rahanduslikku katet. 2014. aasta suvel saab öelda, et valitsuse esimese saja päeva täitumisel saavad tema otsustega rahul olla nii lastega pered kui ka pensionärid.

i

TERJE TREI, Reformierakond, riigikogu liige, maaelukomisjon

blog comments powered by Disqus