Lasteaia asukoha võiks valida kohalik rahvas

Umbes poolteist aastat on Põltsamaal olnud väga kuumaks teemaks linna kavandatava uue lasteaia asukoht. Nüüd kutsutakse inimesi sel teemal kaasa rääkima läbi rahvaalgatuse. Facebooki loodi ka vastavasisuline lehekülg.


Seadus näeb ette, et kui üks protsent elanikest teeb volikogule ettepaneku muuta oma otsuseid või viia läbi rahvaküsitlus, on see volikogule suuniseks ja otsustamiseks.

Sõelale on jäänud kaks asukohta, millest ühe võimalusena ehitataks uus lasteaed praeguse Tõrukese lasteaia asemele. Teise võimalusena on välja pakutud Kördiööbiku parki Põltsamaa kesklinnas. Üldiselt on mõlema asukoha pooldajad jagunenud enam-vähem kahte võrdsesse leeri.

Tellitud ekspertarvamusi

Lasteaedade asukoha üle vaieldi tuliselt ka möödunud aasta 6. novembril toimunud rahvakoosolekul. Lasteaiale sobivaima asukoha leidmiseks on tellitud erinevaid ekspertarvamusi, sealhulgas AB Artes Terrea OÜ koostatud Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs. Seda teemat on arutatud ka Põltsamaa vallavolikogu komisjonides.

Tänavu 16. aprillil võttis Põltsamaa vallavolikogu vastu otsuse alustada Põltsamaa linna lasteaia Tõruke asemele 170kohalise uue lasteaia ehitamist asukohaga Lembitu tänav 1. Paraku ei lisatud sellele veenvaid argumente, miks peaks kavandatav lasteaed asuma enam kui kilomeetri kaugusel kesklinna piirkonnast ning inimeste tavapäratest liikumisteedest.

Lisaks ei ühtinud volikogu kinnitatud asukoht ei ruumilises analüüsis välja pakutud soovitustega ega vallavolikogu komisjonide seisukohtadega. Ruumilise analüüsi kokkuvõttes on välja pakutud, et lasteaia Tõruke puhul võiks kaaluda pigem uue hoone ehitamist linnasüdasüdamele lähemale Kördiööbiku parki, kus selle saaks ehituslikult siduda omaaegse kihelkonnakoolimaja hoonega.

Hääletada saab 15. juunini

Põltsamaale kavandatava uue lasteaia teemal on avaldanud oma arvamuse ka Eesti Arhitektide Liidu asepresident Peeter Pere, kes tõstab lisaks muudele kummagi asukohaga seotud plussidele-miinustele esile avaliku ruumi kujundust ja selle läbi mõeldud kavandamist. Seetõttu tuleb Põltsamaa lasteaia asukoha valikul enne väga põhjalikult järele mõelda kui see teoks teha, sest valikust sõltub Põltsamaa linna ja valla inimeste elu järgnevatel aastakümnetel.

Tekib küsimus, kas lasteaia asukoha peaks otsustama vallavolikogu koalitsioonsaadikud, kes valitud vaid neljaks aastaks. Kas on ikka mõtet teha kolme kuni nelja miljoni euro suurune investeering linnaserva, kui kesklinna piirkond vajab hädasti arendamist ja tihendamist. Seda kinnitavad ka eksperthinnangud, milles tuuakse esile, et avalike hoonete, koolide, lasteaedade jaoks on kesklinn kõige parem koht. Need muudavad linnakeskuse ruumilises mõttes linnalikumaks ja keskuses pakutavad teenused kõigile kättesaadavaks ning haakuvad inimeste igapäevaste käiguteedega.

Rahvaalgatusel saab oma soovi Põltsamaale kavandatava lasteaia osas välja öelda kuni 15. juulini paberkandjal või digitaalselt. Digitaalselt loodud keskkonnas oli reede lõunaks rahvahääletuses osalenud kolm inimest.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus