Lapsed jõuavad sadamaehituse osas üksmeelele simulatsioonimängu abil

Eelmise aasta novembris alanud simulatsioonimängu ORK eesmärk on viia põhikooliõpilased kurssi aktuaalsete keskkonnaprobleemidega Eestis ja suunata neid võimalikult optimaalsete lahenduste leidmisel. Mängus suunatakse õpilasi analüüsima ja mõistma ühiskonna erinevate sotsiaalsete gruppide seisukohti ja oma arvamuse väljendamise olulisust. Simulatsiooni- ehk matkimismängu mängukeskkonnaks on spetsiaalne internetifoorum. Mäng on jagatud kahte ossa, kokkuvõtteid esimesest mängupoolest tehaksegi esimesel kokkusaamisel 18.-19. veebruaril. ORK`i läbiviija, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Ederi Ojasoo selgitab, et mängu alguses kirjeldati õpilastele lähtesituatsiooni , suure sadama rajamise plaane kahe riigi piiril asuva järve äärde ning iga kooli grupp sai endale kindla rolli. Paari nädala tagant saadeti osalejatele läbi foorumi või personaalselt e-postile ülesandeid, mida tuli vastavalt oma mängurollile lahendada. Kuna tegemist on simulatsioonimänguga, siis pole õigeid ega valesid lahendusviise. Oluline on analüüs ja oma arvamuse põhjendamine, räägib Ojasoo. Esimene mängupool lõppeb kokkusaamisega, kus on nii meelelahutuslikke tegevusi (nt rolle tutvustavad omaloolingulised etteasted) kui lahendatakse ka viimane ülesanne ja toimub lõppväitlus. Ojasoo sõnul peaksid erinevate rollide esindajad lõppväitlusega sadamaehituse küsimuses konsensusele jõudma. Pärast esimese osa lõppemist tutvustatakse gruppidele uut lähtesituatsiooni ning toimub uus rollide jaotamine. Teise mängupoole lõpetamine jääb käesoleva aasta aprillikuusse. Simulatsioonimängu korraldavad Hansapanga toetusel Peipsi Koostöö Keskus ja Keskkonnahariduse Keskus. ORK-i kirjeldust saab lugeda mängu veebilehelt: www.ctc.ee/ork VOOREMAA

blog comments powered by Disqus