Lamba- ja kitseliha kokkuostuhind kasvas mullu 

2015. aastal lamba- ja kitseliha kokkuostuhind kasvas, samas kui sealiha hind langes oluliselt. Veiseliha keskmine kokkuostuhind  jäi aasta keskmisena samale tasemele 2014. aastaga.

Sealiha kokkuostuhind on langenud alates 2013. aasta septembrist. Kui toona oli keskmine kokkuostuhind 1804 eurot/t  ja 2014. aastal 1706 eurot/t, siis 2015. aastal langes hind aasta varasemaga võrreldes 12,6 protsendi võrra. Eelmisel aastal oli kokkuostuhind kõrgeim suvekuudel, kui tonni sealiha eest maksti 1549-1561 eurot. Alates augustist hakkas sealiha hind langema.

  1. aasta detsembriks oli sealiha hind 1412 eurot/t ja aasta keskmiseks hinnaks kujunes 1491 eurot/t. Seega langes hind 2010. aasta tasemele. Kui aastatel 2010–2013 osteti Eestis kokku 350 000 – 400 000 siga, siis 2014. aastal 438 000 ja mullu 465 000.

Eesti keskmisest kokkuostuhinnast madalamaks kujunes 2015. aasta suvel seakatku leviku takistamiseks kehtestatud piirangutsoonides (nn III tsoon,  kokku ca 20 protsenti Eestis peetavatest sigadest) toodetud sealiha hind. Maaeluministeeriumi poolt tellitud monitooringu kohaselt oli III tsoonist pärit sealiha kokkuostuhind turustamisraskuste tõttu 32.-40. nädalani poole madalam Eesti keskmisest.

Veiseliha kokkuostuhind on viimastel aastatel olnud muutlik. Alates 2013. aasta augustist vähenenud kokkuostuhind oli madalaim 2014. aasta detsembris (1851 eurot/t), millele järgnes alates 2015. aasta märtsist hinnatõus. Kõrgeim oli veiseliha kokkuostuhind 2015. aasta juulis, mil tonnist maksti 2113 eurot. Alates sügisest on hind langenud taas alla 2000 euro/t ning 2015. aasta keskmiseks kokkuostuhinnaks kujunes 1975 eurot/t.

Sarnaselt sealihasektorile, on suurenenud ka veiste kokkuost. Kui 2013. ja 2014. aastal osteti kokku 30 000 – 32 000 veist, siis mullu ulatus see 34 400 veiseni.

Lammaste ja kitsede kokkuostuhind oli 2015. aasta esimesel poolaastal viimaste aastate kõrgeim. Kuude lõikes oli kokkuostuhind kõrgeim aprillis-mais, kui tonni kohta maksti vastavalt 3460 eurot (+14 protsenti võrreldes 2014. aasta aprillikuuga) ja 3486 eurot (+35 protsenti võrreldes 2014. aasta maikuuga). Aasta teises pooles kokkuostuhind vähenes ning juulis ja augustis maksti tonni kohta pisut üle 2600 eurot. Lamba- ja kitseliha  aasta keskmiseks hinnaks kujunes 2975 eurot/t. Viimastel aastatel on lambaid ja kitsi ostetud kokku keskmiselt 3500 – 5100 looma aastas.

LIINA JÜRGENSON, maaeluministeeriumi loomakasvatussaaduste büroo juhataja

blog comments powered by Disqus