Laiuse metskonnal on uus ülem

Enne kolm aastat abimetsaülemana töötanud ja nüüd metsaülema kohale asunud Ahto Rähn rääkis, et ametivahetusega kaasnes ka suurem vastutus.

?Abimetsaülemana olid mul omad kindlad ülesanded, kuid metsaülemana on kogu metskonna töö minu korraldada. Lisaks sellele pean hetkel tegema ka abimetsaülema tööd, sest konkurss selle ametikoha täitmiseks veel käib,? sõnas Rähn.

Tööülesanded on talle juba varasemast ajast tuttavad. Tema enda sõnul metsaülema vahetus olulisi muutusi metskonna töös kaasa ei too.

?Võib-olla muutuvad vähesel määral töövõtted ja -korraldus,? ütles Rähn. ?Olulisi muudatusi ei ole aga ei võimalik ega ka vajalik teha, kuna RMK Laiuse Metskond toimib kindlate ja kõrgemalt poolt paika pandud reeglite järgi.? Rähni sõnul on praegu tema jaoks alanud uus ja huvitav aeg, sest töö on vastutusrikas ja ääretult mitmekülgne.

Huvi metsanduse vastu tekkis Ahto Rähnil juba poisikesepõlves, sest tema vanaisa oli metsamees. Pärast Jõgeva Gümnaasiumi lõpetamist asus noormees õppima EPMÜ metsamajanduse erialale. Samas ülikoolis ja erialal jätkas ta ka magistriõpinguid, mille käigus veetis aasta ühes Rootsi ülikoolis rahvusvahelisi kogemusi omandades.

Praegu on Rähnil magistriõpe lõpetamisel. Enda sõnul õpib ta töö kõrvalt, mitte vastupidi.

?Töötamine on põhiline, sest ainult õppimine rahakotti ei täida,? sõnas Rähn, kes ka praktikal oli Laiuse metskonnas.

Laiuse metskonna suurus jääb 18 000 ja 19 000 hektari vahele. Rähn sõnas, et täpset suurust ei ole võimalik praegu öelda, sest maareformi tõttu metskonna alad pidevalt muutuvad. Metskonnas teostatakse raie- ja metsahooldustöid ning istutatakse metsa juurde. RMK korraldab ka mitmeid  kampaaniaid ja teostab koostööd koolidega. Näitena võib tuua prügikoristusprogrammi, mille üheks korraldajaks on RMK ja millesse kaasatakse ka kooliõpilased.

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus