Laiuse mäele rajatakse slaalomikeskus

Jõgeva vallale laekunud esimene hinnapakkumine mäesuusakeskuse väljaehitamiseks Laiuse mäele võib luua eeldused selle rajatise kiiremaks ja plaanitust väiksemate kuludega valmimiseks.

Möödunud neljapäeval peetud Jõgeva vallavolikogu istungil andis seoses Riigikokku valimisega omavalitsusjuhi ametist lahkunud vallavolikogu esimees Aivar Kokk volikogu aseesimeestele Alo Tederile ja Marek Saksingule üle hinnapakkumise mäesuusakeskuse rajamiseks Laiuse mäele. “Vastavaid töid üle kolmekümne aasta Põhjamaade turul teinud ettevõte lubab ehitada ligi kuue miljoni krooniga  slaalominõlva, paigaldada tõstuki ja käivitada lumetootmissüsteemi. Pakkumisest selgub, et firma on põhjalikult tutvunud ka Laiuse mäenõlva looduslike ja geograafiliste iseärasustega,” ütles Kokk.

“Loodan, et Jõgeva vald on jätkuvalt heaks koostööpartneriks Laiuse mäge ja selle ümbrust spordi- ja puhkepiirkonnana arendavale MTÜle Laiusemäe Arenduskeskus ja selle juhile Hardi Perkile. Kui hästi läheb, on juba tänavu sügisel võimalik hakata lund tootma ja sellest mäenõlvast alla sõitma,” lisas ta.

“Mõistagi on tarvis võtta ka teisi hinnapakkumisi, kuid esimene, mis laekunud, annab kindlasti tarvilikku infot rahaliste arvestuste tegemiseks ja planeerimiseks. Kavandatav rajatis lisab Jõgeva vallale kindlasti atraktiivsust, ergutab nii kohalike elanike kui ka kaugemalt tulijate sportimisehuvi  ning soodustab ka ettevõtluse  arengut, sest firmad saavad suusatajatele-puhkajatele mitmesuguseid teenuseid osutada. Mäesuusakeskuse väljaehitamise rahastamiseks tasuks taotleda summasid ka Euroopa Liidu vahenditest,” rääkis ettevõtja   Marek Saksing, kes Jõgeva vallavolikogu aseesimehena ning kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimehena hakkab põhjalikumalt tegelema mäesuusakeskuse rajamisega seotud teemadega ja teeb koostööd asjast huvitatud osapooltega. 

i

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus