Lähiajal Jõgevale kortermaju ei lisandu

Uues teemaplaneeringus pole Jõgevale uusi kortermaju enam ette nähtud. Selleks on jäetud vaid üks väike maatükk Tellissaare tänava ääres, kuhu võiks kunagi tulevikus madal korterelamu kerkida.

Jõgeva linnaarhitekt Anne Örd ütles, et suurelamuid enam vaja pole. Neid on Jõgeval piisavalt ning vabu kortereid küllalt müügis. 

Roheline tee individuaalelamutele

“Elamupiirkonnad on juba küllaltki kompaktselt välja arenenud. Nende tihendamine ehk üksikute tühjade kruntide hoonestamine või liitmine olemasolevate elamukruntidega ja mõningane laiendamine soodustab elamupiirkondade arengut hoonestuslikult mitmekesise ja toimiva linnaruumina,” nentis arhitekt.

Nn üleraudtee linnaosas jäävad planeeringusse alles kaks uut individuaalelamute piirkonda.

Tema sõnul annab linn Tallinna maantee ääres inimestele võimaluse muuta soovi korral oma maa sihtotsarvet, nii et sinna on plaanitud ärimaa. “Miks ka mitte, tulevikus võiks seal olla äripinnad,” tõdes Örd.

Üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada Jõgeva linna arengustrateegia põhisuunad järgnevaks 10-15 aastaks, muutes läbi teemaplaneeringu ajakohasemaks seniseid seisukohti ja maakasutuse juhtotstarbeid peamiselt avalikel ja ärialadel. Üldplaneeringu teemaplaneeringuga hõlmatav ala on kogu Jõgeva linna territoorium. 

20. sajandi arhitektuuripärandi nimekirja esialgu ei tule

Planeering on läbinud kooskõlastuste ringi, enamik parandusi on sisse viidud. “Muinsuskaitseamet soovitas meil koostada  20. sajandi arhitektuuripärandi nimekiri. Sinna kuulus ka kaubahall. Seda me ei teinud,” märkis Örd.

Teatavasti soovib ETK ehitada tulevikus kaubahalli asemele Jõgeva kesklinna uue moodsa kaubakeskuse. Kaubahalli 20. sajandi arhitektuurimälestiste hulka lisamine oleks selle betoonkolossi jätnud Jõgeva kesklinna igavesti ning seda ei saaks enam kunagi lammutada.

Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringut “Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering” avalikustatakse 21. juunist kuni 19. juulini.

Seejärel toimub 7. augustil algusega kell 16.00 Jõgeva linnavalitsuse teise korruse saalis arutelu  .

Örd rõhutas, et Jõgeva linnaruumi kujundamisel lähtutakse tervikliku ja kompaktse linnaruumi kujundamise põhimõtetest, keskkonnaväärtustest ning linna väljakujunenud üldstruktuurist.

Tervikpilt linna üldstruktuurist on hea, selle ümberstruktureerimist teemaplaneeringuga ei kavandata.

“Jõgeva on keskkonnasõbralik, turvaline ja roheline väikelinn,  kus tootmistegevus on elamu- ja puhkepiirkonnast eraldatud. Senist tootmis- ja tööstusalade arengusuunda jätkatakse, et tagada kvaliteetse elukeskkonna säilimine,” rääkis Örd.

Teemaplaneeringu on koostanud Hendrikson & Ko. Jõgeva linn soovib teemaplaneeringu kehtestada septembrikuu volikogus. Jõgeva linnavolikogu võttis teemaplaneeringu vastu tänavu 23. mail.

Eelmine üldplaneering kehtestati Jõgeval 2002. aastal, 11 aastaga on linnas väga palju muutunud. 

Teemaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda:

*paberkandjal väljatrükituna Jõgeva linnavalitsuses tööaegadel

*elektrooniliselt Jõgeva linna veebilehel: www.jogeva.kovtp.ee

*Hendrikson&Ko veebilehel www.hendrikson.ee alajaotuses Avalikud dokumendid/ Jõgevamaa

*Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada teemaplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul 21. juunist 19. juulini kirjalikult Jõgeva linnavalitsusele

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus