Lahendamata probleem

Olen aastaid soovinud teada, miks 1995. aastal tehtud reformikomisjoni otsust üldse ei arvestata? See ei tagastanud meie ülesehitatud kõrvalhooneid teisele!

Aasta pärast lasti valla korraldusel teha reformikomisjonil uus otsus, kuigi seadus lubab reformikomisjoni otsust vaidlustada ainult kohtus. Seega saab lugeda uut otsust ebapädeva organi poolt tehtuks. Uus otsus tagastab meie aastakümnete pikkuses valduses olnud abihooned teisele, jättes meid ilma elamule vajalikest majandushoonetest. Lisaks ei ole uuel otsusel mitte ühtegi põhjendust.

Nagu näha, ei saa mõlemaid otsuseid korraga täide viia, on arusaadav, et üks neist peab olema algusest peale tühine. Samadel hoonetel ei saa kahte omanikku olla.

Kuna vald ei ole teinud oma valikut, kumb otsus on seadustele vastav, siis pole mul õnnestunud ka kohtus vaidlustada nii, et oleks seal selgus tulnud. Pean ju teadma, mis on valla seisukoht, kuidas ma muidu tean vaidlustada? Ma ei teagi ju, kumba vald peab õigeks! Ja tegelikult on valla seda ju endal vaja teada, sest sellest sõltub, millise järgi maad mõõdetakse!

Kuna ma siiani ei tea, milline otsus on õiguspärane, siis olen seda aastaid Pala vallavalitsuselt küsinud, aga asjata. On öeldud, et kohtuotsuses olevat kõik kirjas. Samas on kohtuotsuses just see kirjas, et kohus põhjendusi ei anna. Neid ei saa siis kohtuotsuses olla! Aga reformikomisjoni otsuse peal ka ei ole ju! Aga igal haldusaktil peavad põhjendused olema, seda ütleb haldusmenetluse seadustik paragrahv 56.

Viimati helistasin vallavanem Kalev Kursile 14. aprillil. Ta vastas mulle, et selles osas ei saa tema aidata, et vallavalitsus ei suutvat mulle seda selgeks teha. Avaldasin üllatust, et kuidas omavalitsus midagi ei selgita. (Selgitamiskohustus on ka seadustes kirjas!)

Seepeale kinnitas hr. Kurs, et kõigile teistele on nad suutnud kõike vajalikku selgitada. Soovingi teada, kas vallavalitsus siis kõikide vallaelanike muresid ei peagi lahendama, kas mõni ei lähegi talle korda? Kas tõesti soovin liiga palju teada? Kas inimene ei peagi teadma, kas talt võetakse hooned (loe: kodu) või mitte? Kas vallavanem antud juhul on ikka oma ülesannete kõrgusel?

EHA NÕMM,
Pala valla kauaaegne elanik

blog comments powered by Disqus