Lääne-Virumaa internetihanke algas uuesti

Esimesel Lääne-Virumaa internetiseerimise hankel osalenud pakkumised lükkas RIA tagasi, sest esitatud pakkumiste hinnatase kujunes oodatust kõrgemaks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. detsember. Hange toimub programmi “Külatee 3” raames, mille eesmärgiks on parandada infoühiskonna infrastruktuuri ning katta 90 protsenti Eestimaast interneti püsiühendusega. Programm keskendub hajusa asustusega maapiirkondadele. Külatee prgogrammile on riigieelarvest eraldatud 20 miljonit krooni, millele lisandub kohalike omavalitsuste omafinantseering. Lääne-Virumaa kõrval on välja kuulutatud veel kolme piirkonna – Jõgevamaa, Järvamaa, Viljandimaa – internetiseerimise hanked. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus