Kuremaal tehti kutseeksamit

Teisipäeval ja kolmapäeval võis tähelepanelik silm märgata Kuremaa mõisapargis toimetamas noormehi, kes sooritasid arboristi kutseeksami praktilist osa. Teisipäeval tegid seda Luua metsanduskooli noormehed, kolmapäeval Pärnu kutsehariduskeskuses arboristiks õppijad.


„Niipalju oli toimunul pargipuude hindamisega pistmist küll, et ühe Luua kooli noormehe kirjalik lõputöö käsitles kümne Kuremaa mõisapargi puu tervislikku seisundit, ent tema tegi vajalikud välitööd ära juba talvel,“ ütles Jõgeva vallavalitsuse haljastusspetsialist Taivo Paeveer.
Natuke värskema ilme sai park eksami käigus siiski, sest tulevased arboristid võtsid maha nii mõnegi kuivanud oksa. Eksamil tulebki algajatel arboristidel näidata oma puu otsa ronimise oskust ja suutlikkust kõrgustes tööülesandeid täita. Tuleb osata päästa ka hätta sattunud kolleegi.
„Puud, mille otsas eksamit sooritati, valisid eksami korraldajad välja lähtuvalt sellest, milliste juhtumitega noortel oma tulevases arboristitöös tõenäoliselt kokku puutuda tuleb,“ ütles Taivo Paeveer.
Tema sõnul pole vanade pargipuude vahele ilma selge plaanita uute istutamine perspektiivikas tegevus, eriti kaitsealuses pargis. Puistu uuendamisel peaks aluseks olema pargi rekonstrueerimisprojekt. Sellise dokumendi tellimine praegu päevakorral pole, küll aga peaks tuleva aasta alguseks valmima Kuremaa mõisapargi hoolduskava. See on tellitud diplomeeritud puittaimede hindajalt ning see saab aluseks pargi edasiste hooldustööde korraldamisel ja nende tarvis raha taotlemisel. Ent hoolduskava käsitleb vaid seda, kuidas, kui suurel määral ja mida olemasolevate puudega tehakse, vanade puude uutega asendamist see ette ei näe. „Ka siis, kui teeme ära selle, mis hoolduskavas ette nähtud, paraneb pargi üldilme olulisel määral,“ tõdes haljastusspetsialist. „Muidugi oleks tore, kui ka pargiteid ja -pinke uuendataks, aga see sõltub juba raha üle otsustajatest,“ lisas Paeveer.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus