Kuremaa tehnikumi varad saab endale Jõgeva vald

Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk ütles, et lepingu allakirjutamiseni haridus- ja teadusministeeriumi ning Jõgeva valla vahel peaks jõutama mai lõpuks.

«Jõgeva vallavolikogu on Kuremaa teemat korduvalt arutanud, haridus- ja teadusministeeriumile ja teistele ametiasutustele omapoolsete ettepanekutega kirju saatnud. Jõgeva vald on valmis Kuremaa tehnikumi varasid haldama hakkama. Valla omandusse lähevad tehnikumi peahoone, ühiselamu ja ka võimla. Omakorda oleme nende hoonete haldamiseks juba leidnud rentnikke.»

Maavanem Margus Oro märkis, et leping võidakse alla kirjutada 27. mail, enne aga tuleb haridus- ja põllumajandusministeeriumil sõlmida maade kasutamise leping.

«Informeerisin ka kaitseminister Margus Hansonit, et ministeerium võtaks seisukoha Kuremaale kaitsekolledzi rajamise võimaluse kohta,» märkis maavanem.

Jõgeva vallavolikogu esimees kinnitas, et vallas leidub ettevõtjaid, kes on huvitatud Kuremaal põllumajandustootmise arendamisest. «Nii jätkub Kuremaal karjakasvatamine, mis võimaldab tööd kohalikele elanikele,» ütles Kokk

Tema sõnul olnuks põllumajandustootmise huvides kasulikum, kui tehnikumi varade saatus oleks otsustatud käesoleva aasta 1. aprilliks, sest siis saanuks vältida näiteks loomade söödapuuduse tekkimist. Kuremaa tehnikumi põllud sööti ei jää, õppemajandi juhataja Margus Koppel ütles, et sõbraliku koostööga on probleemid lahendatud.

Möödunud kolmapäeval kohtusid asjaosalised maavanem Margus Oro eestvõttel, arutamaks Kuremaa ümber tekkinud segadusi.

Kõik osapooled said oma seisukohti esitada ja neid kaitsta. Kompromisse tegid kõik ning edasised arengud ja otsused sõltuvad Jõgeva valla ja põllumajandusministeeriumi ning valla ja haridusministeeriumi vahelistest kokkulepetest.

Kava kohaselt on kogu Kuremaa tehnikumi ümberkorralduste lõpptähtajaks plaanitud 1. september 2004.

JAAN LUKAS
HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus