Kunagisse Jõgeva haigla sünnitusosakonda võib tulla õpilaskodu

Jõgeva linnavalitsuse esindajad ja koolijuhid vaatasid üle haigla endise sünnitusosakonna, mis on üks võimalikke paiku õpilaskodu rajamiseks. «Praegu puuduvad gümnaasiumide õpilastel nüüdisaegsed majutamistingimused. Haigla teisele korrusele, kunagisse sünnitusosakonda võiks pärast sanitaarremonti avada 30-kohalise õpilaskodu. Plaani elluviimiseks on tarvis linnavolikogu positiivset otsust ja ümberkaudsete omavalitsuste kaasrahastamist,» ütles Jõgeva linnapea Viktor Svjatõsev. Ta märkis, et plaani realiseerumisel võtaks linnavalitsus haiglalt sünnitusosakonna rendile.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit märkis, et õpilaskodu ehitamine Jõgeva linna oleks igati kasulik, sest seda on vaja nii kaugemates paikades kui ka keerulistes peredes elavatele õpilastele.

Jõgeva Gümnaasiumi direktor Taisto Liivandi peab haigla endist sünnitusosakonda kindlasti nüüdisaegsemaks majutuspaigaks kui kooli praegust internaati Piiri tänavas, kus on 16 kohta ja kus praegu elab 13 last. «Haigla köögi baasil saaks õpilasi ka toitlustada. Mõelda tuleks aga õpilaskoha maksumusega seonduvatele probleemidele. Praeguses internaadis maksab ühe õpilase koht 200 krooni kuus. Kui õpilaskoha hind uutes tingimustes suureneb, tekib küsimus, kas see on õpilastele jõukohane,» nentis Liivandi.

«Riiklikult on otsustatud toetada õpilaskodu ehitamist Jõgeva valda Vaimastverre, Põltsamaa valda Adaverre ja Saare valda Voorele. Mõistagi on igal omavalitsusel ka ise õigus õpilaskodu vajaduse üle otsustada, mistõttu on igati hea kui õpilaskodu ehitatakse ka Jõgeva linna,» kommenteeris õpilaskodu ehitamist Jõgeva linna Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus