Kümne aastaga on ettevõtete arv suurenenud

8. oktoobril tähistati Eestis esimest korda ettevõtja päeva. Statistikaameti andmetel oli meil 2014. aastal ligi 114 000 majanduslikult aktiivset ettevõtet, mis on 53 000 enam kui kümme aastat tagasi.

Ettevõtetest oli äriühinguid ligi 87 000 ja füüsilisest isikust ettevõtjaid ehk FIEsid üle 27 000. Äriühingute arv on aastate jooksul kasvanud, kuid FIEde hulk väheneb järjest. Enamik (94 protsenti) oli alla kümne töötajaga ettevõtted. Vähemalt 250 töötajaga suurettevõtteid oli 191, neist ligi 70 protsenti Harjumaal.

Tavapäraselt oli kõige enam kaubandusettevõtteid (18 protsenti), kuid nende osatähtsus on viimase kümne aastaga vähenenud – aastal 2004 moodustasid kaubandusettevõtted 29 protsenti kõikidest ettevõtetest. Samas näiteks info- ja sideettevõtete osatähtsus kasvab – kümme aastat tagasi oli neid ligi 1500 (kolm protsenti kõikidest ettevõtetest), 2014. aastaks aga üle 5000 (viis protsenti kõikidest ettevõtetest).

Üle poole ettevõtetest asub Harjumaal – kümme aastat tagasi 52 protsenti, kuid 2014. aastal juba 54 protsenti ettevõtete koguarvust.

MARIELLE BORTHWICK, statistikaameti juhtivstatistik

blog comments powered by Disqus