Kultuurkapitali sihtkapitalide uued nõukogud said esimehed

Samuti valisid nõukogud aseesimehed ning esindaja kultuurkapitali nõukogusse, ütles BNS-ile Eesti Kultuurkapitali pressiesindaja Merike Taal. Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali hakkab juhtima Piret Tibbo-Hudgins ning tema asendaja on Mikk Rand. Helikunsti sihtkapitali juhiks valiti Olav Ehala ning tema asendajaks Neeme Punder. Rahvakultuuri sihtkapitali esimeheks sai Riin Kivinurm ja aseesimeheks Anne Ojalo, kirjanduse sihtkapitali esimeheks Märt Väljataga ja aseesimeheks Maimu Berg ning arhitektuuri sihtkapitali esimeheks Mait Summatavet ja aseesimeheks Jaak Huimerind. Näitekunsti sihtkapitali uue koosseisu esimees on Kalju Komissarov ja aseesimees Mare Tommingas ning kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esimees Lylian Meister ja aseesimees Marko Laimre. Eesti Kultuurkapitali nõukokku valisid helikunsti, kirjanduse, kujutava ja rakenduskunsti, rahvakunsti ning näitekunsti sihtkapitali nõukogu oma esindajaks vastse esimehe. Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali hakkab kultuurkapitali nõukogus esindama ilmselt Ilmar Raag ja arhitektuuri sihtkapitali Karin Paulus. Eesti Kultuurkapitali uue nõukogu kinnitab valitsus. Eesti Kultuurkapitali sihtkapitalide nõukogude uued seitsmeliikmelised koosseisud valiti oktoobri lõpus ning need kinnitas kultuuriminister ja kultuurkapitali nõukogu esimees Raivo Palmaru. Nõukogud valiti kaheks aastaks. Sihtkapitalide liikmete ülesanne on jagada sihtkapitali käsutusse eraldatud raha, esitada kultuurkapitali nõukogule kultuurivaldkondade vaheliste ürituste projekte toetuse määramiseks ning jälgida sihtkapitali määratud toetuste sihipärast kasutamist. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus