Kultuurkapitali maakondlikul ekspertgrupil uus koosseis

Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi uude koosseisu kuuluvad Pala kultuurimaja direktor Tiina Loorand, Põltsamaa Muusikakooli õpetaja Tuuli Jukk, Palamuse rahvamaja juhataja Tiina Tegelmann, SA Vooremaa Looduskeskus juhataja Kalev Raudsepp ja MTÜ Rahvatantsuselts Meie Mari juhendaja Virve Muser. Tuuli Jukk ja Kalev Raudsepp kuulusid ka ekspertgrupi eelmisse koosseisu. Kultuurkapitalil tegutseb igas maakonnas viieliikmeline ekspertide grupp, kes koguneb neli korda aastas, et läbi vaadata esitatud taotlusi ja otsustada raha jagamise üle. Keskmiselt on igal maakonnal aastas jagada ligi üks miljon krooni.

Eksperdid on kohalikku kultuuri tundvad ja eri kultuurivaldkondi esindavad inimesed. Ekspertgrupi liikme kandidaate said esitada maakondade kultuurialade ühendused ja organisatsioonid. Nõukogu valis välja 150 esitatud kandidaadi seast ühtekokku 75 eksperti.

MERIKE TAAL
Eesti Kultuurkapitali kommunikatsioonijuht

 

blog comments powered by Disqus