Kultuurkapital jagas aastapreemiaid

 

<span lang=””>

Jõgeva kultuurikeskuses eile toimunud Jõgevamaa kultuuri- ja spordirahva tänuõhtul anti muu hulgas üle Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi aasta- ja elutööpreemiad ning preemia Jõgevamaa Kultuuripärl 2009. Viimase pälvis Põltsamaa Muusikakool.

Põltsamaa Muusikakooli puhul tõsteti esile koolipere pühendumust muusikaelu edendamisele. Selle tegevuse vilju on maitsta saanud mitte ainult jõgevamaalased, vaid kaudselt kogu Eesti muusikaavalikkus: noorte puhkpillimängijate suvekoolides, mida Põltsamaa Muusikakool on korraldanud juba viisteist aastat, ning pisut lühema ajalooga keelpillimängijate ja kitarristide suvekoolides osalevad ju muusikaõppurid kogu Eestist.

Möödunud aastal oli Põltsamaa Muusikakool tavalisest veelgi rohkem “pildil“ tänu sellele, et tähistas mitme kontserdiga oma viiekümnendat sünnipäeva.

Jõgevamaa Kultuuripärli preemia suuruseks on 30 000 krooni. Kui kolmel varasemal korral rahastasid selle preemia andmist Eesti Kultuurkapital ja Jõgeva maavalitsus, siis seekord lisandus toetajate hulka Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

Elutööpreemiaga austas kultuurkapitali maakondlik ekspertgrupp Mare Nahka ja Ants Pajut. Mare Nahal täitus mullu Palamuse raamatukogu juhataja ametis 45 tööaastat. Selle aja jooksul on ta jõudnud olla heaks teejuhiks raamatute juurde mitmele palamuslaste põlvkonnale, ent aidanud kaasa ka paljude väljaspool raamatukogu aset leidnud kultuurisündmuste teokssaamisele ning tutvustanud Palamuse kultuuriloolisi paiku giidina.

Ants Paju tunnustamist väärivate tegude nimistu on väga pikk. Sinna mahuvad omaaegse Jõgeva noorteklubi Hekto asutamine ja juhtimine, Põltsamaa Sõpruse pargi rajamine ning sinna skulptuuride püstitamine, Suurte Tõllude võistluse kaudu mainekate heitjate-tõukajate Jõgevamaa spordipubliku ette toomine, Hea Linna Vaimu kuju Jõgevale toomine, raamatute üllitamine, Betti Alveri sajandijuubelile pühendatud vestlusõhtute sarja juhtimine jne.

Valdkonnad piiritlemata

Kultuurkapitali Jõgeva ekspertgrupi aastapreemia pälvis seekord üheksa inimest. Erinevalt varasematest aastatest, jäeti preemiad seekord valdkondlikult määratlemata.

“Kõik preemiasaajad on nii mitmekülgsed inimesed, et nende tegevust mingi ühe valdkonnaga piiritleda tundus meelevaldne,” ütles Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi esimees Maie Puusepp. “Tegelikult on kõik see, millega need tublid inimesed tegelevad, rahvakultuur — isegi sporti võib selle osaks lugeda.”

Mitmekülgsed on aastapreemiaga tunnustatud tõepoolest. Laiuse raamatukogu kauaaegne juhataja Asta Leiten paistis läinud aastal silma eelkõige Laiuse kunagise pastori Johan Kõpu 135. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi ja Kõpu “Laiuse kihelkonna ajaloo” faksiimiletrüki ilmumise eestvedajana, samuti seoses raamatukogu 160. sünnipäeva tähistamisega. Janne Karu on Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse huvi- ja projektijuhi ning Saare valla kultuuri- ja spordiseltsi ühe eestvedajana rikastanud nimetatud valla kultuurielu mitme uue ettevõtmisega. Tema algatusel tuli 2008. aastal kokku Saare valla segakoor Serviti, mis pääses napile laulustaazhile vaatamata mullusele laulupeole. Janne on olnud ka Mati Undi mälestusseminaride projektijuht.

Põltsamaa tantsujuht Kaja Kivi oli mullusel tantsupeol N2 naisrühmade üldjuhi assistent. Enda juhendatava naisrühma Uhka on ta viinud aga nii heasse vormi, et tantsupeo eelproovide põhjal omistati neile kõrgem kategooria. Jõgeva Kunstikooli õpetaja Elita Järvela on Jõgeva kultuurielu rikastanud eelkõige kunstikooli avatud stuudiot juhendades ning stuudiolasi mõtlema, omanäoliselt looma ja näitustel esinema ergutades. Möödunud aastal tuli ta ka ise rahva ette heatasemelise isikunäitusega.

Betti Alveri muuseumi varahoidjal Heli Järvel on suured teened selles, et juba muuseumi kolm esimest tegevusaastat nii sisukaiks kujunesid: ta on korraldanud näitusetegevust, osalenud raamatute koostamises ning taotlenud muuseumi üritusteks projektiraha. Vaimastvere raamatukogu juhataja Maris Paas tõi möödunud suvel Paduvere talumuuseumis kultuuriseltsi Vanaveski ja Jõgeva Linna Teatri liittrupiga välja Madis Kõivu näidendil põhineva lavastuse “Küüni täitmine”. Jõgeva Muusikakooli ja Siimusti Lasteaed-Algkooli õpetaja Ingrid Orgulas on aga teinud tänuväärset tööd nii muusikakooli laulu- ja mängukoolis mudilasi muusika juurde juhatades kui ka Siimusti algkooli lastega muusikalisi lavatükke välja tuues.

Teevad rohkem

Tänu Imre Tõekalju ettevõtlikkusele ja julgusele vastutada on Palamusel juba enam kui kümnel aastal saanud teoks suvepidude sari, mis on Jõgevamaa noortel ja keskealistelgi võimaldanud kodukandis tasemel meelelahutust nautida. Sihtasutuse Jõgeva Sport juhataja Hanno Koll oli aga möödunud aastal seotud mitme olulise spordisündmusega: ta tegutses peakohtunikuna Jõgeval toimunud Bigbanki Kuldliiga võistlusel, Eesti linnade 40. suvemängudel ja TV 10 Olümpiastarti finaalvõistlusel ning aitas kaasa Jõgeva tenniseväljakute valmimisele.

“Kultuurkapitali aastapreemiat andes tunnustame üldjuhul siiski inimese pikaajalisemat tegutsemist kultuuripõllul,” ütles kultuurkapitali maakondliku ekspertgrupi esimees Maie Puusepp. “Ühes on aga aasta- ja elutööpreemiate laureaadid kõik väga sarnased: nad on oma ala fanaatikud, kes teevad ära palju enam, kui nende otsesed töökohustused ja kaheksatunnine tööpäev neilt nõuaksid.”

Maie Puusepa sõnul olid asutused ja organisatsioonid üsna agarad ekspertgrupile preemiakandidaate esitama. See näitab, et tunnustust väärivaid inimesi osatakse märgata ja nende tänamist peetakse oluliseks.

Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi aastapreemia:

Hanno Koll

Asta Leiten

Janne Karu

Kaja Kivi

Elita Järvela

Heli Järv

Ingrid Orgulas
iii

Maris Paas
iii

Imre  Tõekalju

Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi elutööpreemia:

Ants Paju

Mare Nahk

Jõgevamaa Kultuuripärl 2009:

Põltsamaa Muusikakool

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus