Kultuuriministeerium toetab sügisvaheaja sportlikku sisustamist

Kultuuriminister Raivo Palmaru sõnul on sügisvaheaja sportlikult sisustamise toetamine oluline eelkõige seetõttu, et lastele pakutaks meelepärast tegevust, mis tooks neid spordi ja kehalise liikumise juurde.

Spordivaldkonna toetusi jaganud komisjon pidas eelkõige oluliseks neid projekte, mis kaasavad suuremat hulka lapsi, samuti peeti silmas, et koolivaheaja sportlikust sisustamisest saaksid osa kõigi Eestimaa piirkondade lapsed.

Sportlik-kultuurilise koolivaheaja projekti raames toetust saanute nimekiri asub Kultuuriministeeriumi kodulehel: http://www.kul.ee/index.php?path=0x1285

Sama projekti raames saab praegu veel esitada taotlusi sügisvaheaja kultuuriliselt sisustamise toetamiseks. Kuni 9. oktoobrini on oodatud taotlused kunsti-, muusika-, teatri-, filmi- ja kirjandusürituste korraldamiseks lastele ja noortele. Kultuurivaldkonna toetuse saajad selguvad hiljemalt 20. oktoobril.

Kultuuriministeerium

blog comments powered by Disqus