Kultuuriministeerium toetab Jõgevale jäähalli ehitamist

Mõtte Jõgevale jäähalli ehitamisest algatasid kogu Eestis tuntud hokitreener Uno Veski ning Jõgevamaa hokiveteranid Tiit Metsa ja Alar Kroodo. Möödunud nädalal käisid spordimehed koos maavanem Aivar Koka ning Jõgeva abilinnapea Kalmer Lainiga oma algatust kultuuriministeeriumis tutvustamas.

“Kohtusime kultuuriministeeriumi spordiosakonna juhataja Tõnu Seili ning ministri nõuniku Kristjan Karisega. Soovisime kuulda, kas idee on ka ministeeriumi seisukohalt teostamist väärt. Rõõm oli tõdeda, et ministeeriumi esindajad suhtusid initsiatiivi toetavalt. Nende arvates aitaks jäähalli ehitamine kaasa pikaajaliste Jõgeva jäähokitraditsioonide püsimisele ja arendamisele,” lausus abilinnapea Kalmer Lain. Tema sõnul tegeldakse juba jäähalli ehitamiseks vajalike küsimuste lahendamisega.

“Jõgeva linnavolikogu on algatanud detailplaneeringu jäähalli ehitamiseks spordikeskuse Virtus taga asuvale kuuehektarilisele maa-alale. Võimalikeks rahastajateks jäähalli rajamisel oleksid kultuuriministeerium ja Euroopa Liidu struktuurifond. Kindlasti toetab ettevõtmist ka Jõgeva linnavalitsus. Tema kõige suuremaks kulutuseks kujuneb mõistagi jäähalli ülalpidamine. Vajaliku raha kokkusaamiseks on kindlasti vaja ka investeeringuid ettevõtjatelt. Ettevõtja Alar Kroodo arvates saaks jäähalli valmis ehitada 23 miljoni krooniga, millele lisandub käibemaks,” ütles Lain.

“Kindlasti on jäähallil mitmeid kasutamisvõimalusi. Päevasel ajal saaks seal läbi viia koolide kehalise kasvatuse tunde, õhtupoolikuti saaksid treenida spordiklubide liikmed ja teisedki spordiharrastajad. Kindlasti sobiks jäähall erineva tasemega võistluste korraldamiseks. Samuti saaks seal tegeleda uute sportlike harrastuste, näiteks curling`u ehk rahvapärasemalt jääkeegliga,” lisas Lain.

Jõgeva maavanem  Aivar Kokk märkis, et jäähalli ehitamine on väärt idee.”Selle teostamiseks tuleb eelkõige leida investoreid. Kui kõik asjad laabuvad plaanipäraselt, võib 2009. aasta augustis juba jäähalli avamisele mõelda,” ütles ta.

Ühtlasi märkis Aivar Kokk, et talispordi arendamiseks on plaanis ehitada spordirajatisi ka teistesse Jõgevamaa omavalitsustesse.

“Tuleval aastal ehitatakse Adaveresse tehisliuväli, mis valmib suuresti tänu Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni pealehakkamisele,” ütles maavanem.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus