Külade rahvaarv jõudis kaardile

Statistikaamet avaldas oma kaardirakenduses Eesti linnade, alevite ja külade rahvaarvu seisuga 1. jaanuar 2019.


Rahvaarv kasvas enim Tallinna Kesklinna linnaosas. Rohkem kui 1000 inimese võrra kasvas rahvaarv veel Haaberstis ja Lasnamäel. Kõige rohkem vähenes elanike arv Narvas, kahe aastaga 1881 inimese võrra.

Eestis oli 4712 asustusüksust. Püsielanikke polnud 73 külas. Kõige rohkem, 23 asustamata küla oli Võru maakonnas. Mitte ühtegi asustamata küla ei olnud peale Jõgevamaa veel Lääne, Rapla, Viljandi, Valga ja Põlva maakondades.

Kuni viis elanikuga külasid oli 344. 6–10 inimest elas 349 külas, üle 1000 elaniku oli 102 asustusüksuses. Need arvud ei ole kahe aastaga eriti muutunud.

Üldiselt vähenes rahvaarv kõige rohkem maakonnakeskustes ja teistes väikelinnades ning maakondade äärealade asulates. Enamikus asulates oli rahvaarvu muutus siiski väike ja jäi 66 protsendis asulates vahemikku –4 kuni +4, andis statistikaamet oma blogis teada.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus