Kuidas teha tööturul esimene samm

Kuigi noortel on vähe töökogemust, siis hea pealehakkamise korral on töö leidmine alati võimalik. Alustada võiks näiteks praktikast, vabatahtlikust tegevusest või hooajatööst.


Esiteks tuleks välja selgitada, millist tööd noor teha tahab ja mis eesmärgil. Kas rahateenimise või oskuste omandamise eesmärgil või tahetakse seda valdkonda lihtsalt paremini tundma õppida. Valikute tegemisel tuleb nõu pidada ka vanematega või pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole.

Valikuvõimalusi töö leidmiseks ja kogemuste omandamiseks on palju. Noortel on võimalik teha hooajatööd, käia praktikal või töövarjupäeval ning osaleda vabatahtlikus töös.

Tavaliselt on hooajatööd rohkem suvistel aegadel – kas teeninduses, turismivaldkonnas või ürituste korraldamisel.

Näiteks otsitakse inimesi batuute üles seadma või mängumaale instruktoreid või näitlejaid. Läbi aasta on hooajatööd rohkem tootmises ja laonduses. Hooajatööd pole keeruline otsida. Seepärast, et kõikides tööotsinguportaalides on selle filtreeringu võimalus olemas.

Töövarjuks olemine on kindlasti üks parimaid viise saada aru, mida sinule huvipakkuv töö endast tegelikult kujutab. Väga paljudes koolides on töövarjuks olemine üks kooliprogrammi osa, kuid üle Eesti on erinevates projektides võimalik osaleda.

Võta ise tööandjaga ühendust

Kuid töö leidmiseks ei pea ootama mingit konkreetset sündmust, alati võib huvipakkuvale tööandjale ise kirjutada ja selles on abiks noorsootöötajad, õpetajad või töötukassa karjäärispetsialistid. Sest tööandjad hindavad julgust ja pealehakkamist.

Praktika raames mitte ainult ei vaadelda huvipakkuvat ala, tööle pannakse ka tegelikult käed külge. Üldjuhul korraldavad praktikaid kõrg- ja kutsekoolid kindla eriala raames, kuid seda korraldab ka töötukassa enda teenusena.

Ära ei tasu unustada ka vabatahtlikku tööd, kuna just see on parim viis esimese töökogemuse saamiseks. See näeb CV-s hea välja, sest oled andnud enda panuse ühiskonna heaolule ja arengule. Tööandja jaoks on varasem töökogemus oluline ja alati on eelistatud need, kellel mingi kogemus olemas.

Tänapäeval on palju võimalusi töötada vabatahtlikuna ka välismaal. Näiteks saab minna Jaapanisse riisipõlde taastama ning Türki saavad minna filmindushuvilised. Lõuna-Ameerikasse Ecuadori vihmametsadesse otsitakse loomade päästjaid, matkagiide ning lastelaagrisse inglise keele õpetajaid.

Kust aga alustada? Tööotsinguid tuleks alustada kindlasti oma vanematest, sugulastest, sõpradest ja tuttavatest, kuna juhuslikult võib just praegu sinu õe sõbranna isa otsida oma ettevõttesse lisatööjõudu. Tööandjad on altimad võtma tööle inimesi, keda nende töötaja juba teab või tunneb kui neid, kelle kohta neil informatsioon üldse puudub.

 Too välja kõik millega oled tegelenud

CV koostamisel tasuks tähele panna, et kui sul on vähe töökogemust, siis too välja kõik need tegevused, millega sa oled tegelenud, näiteks kooliürituste organiseerimine, noortekeskuste ja malevate tegevustes ning vabatahtliku töös osalemine.

Kirsiks tordil on soovitaja lisamine. Soovitajaks võib olla maleva või huviringi juht, ka õpetaja või lihtsalt keegi, kes sind väga hästi teab ja tunneb. Kuid küsi selleks nende nõusolekut.

Tuleb meeles pidada, et sellist asja nagu proovipäev ei ole tegelikult olemas. Kui sa lähed üheks päevaks tööle, siis sa pead selle eest ka tasu saama. Töölepingu vorme on väga palju ning kõiki neid ei peagi teadma, kuid enne allkirjastamist võiks nõu pidada, kas oma vanema või karjäärispetsialistiga.

Palga osas tasub meeles pidada, et alaealistel ei ole võrreldes täiskasvanutega eritingimusi, kehtib miinimumpalga määr, mis on 2019. aastal 3,12 eurot tunnis või siis 540 eurot kuus.

Liis Seeme, Eesti Töötukassa noortegarantii juht

blog comments powered by Disqus