Kuidas saaks korra majja?

Meil Jõgeva linnas on aeg-ajalt veetrasside avariid, remondid. Rikked kõrvaldatakse, kuid seejuures kannatab vee kvaliteet.

Kohe pärast avariide kõrvaldamist jookseb kodustest veekraanidest must ja sogane vesi, mis ei kõlba joogiks ega üldse millekski. Kõige hullem on, et see must solgivesi ummistab loputuskastide, pesumasinate jt seadmete filtrid, muudab kraanid ja klapid kiiresti kasutamiskõlbmatuteks.

Jõgeva Veevärgil peaksid olema tehnoloogilised meetmed, mis hoiaksid ära vee saastumise pärast trasside remonttöid.

Praegu peab iga veetarbija ise kandma sanitaartehniliste tööde kulud, mis tekivad tegelikult veevärgi süül.

AKSEL MÄRTSON

i

Jõgeva ühisveevärgi vee kvaliteedist 

Saabunud kirjale on väga raske vastata, kuna ei ole mingit viidet, millal ja kus on ilmnenud kirjeldatud nähud. Kirjeldatud nähtusi on aeg-ajalt klientide juures ilmnenud just pärast remonti või avarii likvideerimist piirkondades, kus on vana nõukogudeaegne malmist veetorustik. Vee saastumine on ilmselt tingitud asjaolust, et aastakümnete jooksul on nii ühisveevärgi kui kinnistu torustiku seintele ladestunud jääkained. Sade koosneb anorgaanilistest ainetest nagu liiv, roostepuru jne. Selle peamised tekkekohad on umbtorustikud ja torude lõigud, kus voolu kiirus on väike või on toru seinad karedad. Sadestumisele aitab kaasa torude liialt suur läbimõõt, mistõttu väheneb voolukiirus ja pikeneb viibeaeg. Viimane asjaolu seondub just kinnistu torustikega.

Remondi või avarii likvideerimise ajaks lastakse vesi torust välja ja selle uuesti täitmisel satub sade hüdrolöökide tõttu toru seintelt vette. Paraku ei ole võimalik välja selgitada, kas saastus tuleb ühisveevärgi või kinnistu torustike küljest ja millises ulatuses.

Jõgeva Veevärk peseb võimaluse korral torustiku pärast tööde teostamist läbi, et eemaldada lahtiliikunud sadestus. 2013. aastal alustame ühisveevärgi torustiku perioodilise läbipesuga, et vähendada edaspidi vee reostumist sadestusega.

Vee saastumist aitab vältida regulaarne torustike läbipesu.  Seega soovitame kinnistuomanikel kinnistu ja hoonesisese torustiku iga-aastast läbipesu.

Ühisveevärgi veekvaliteedi kontroll toimub terviseameti poolt heaks kiidetud programmi alusel ja seda tehakse kord kvartalis. Kõik veeproovid on senini vastanud nõuetele. Veeproovide tulemustega saab tutvuda Jõgeva Veevärgi kodulehel aadressil www.jvv.ee .

Kutsume üles vee tarbijaid alati ja kohe meid vee kvaliteedi muutustest informeerima. Õigeaegne informatsioon aitab jõuda probleemi põhjusteni ja kavandada töid nende likvideerimiseks.

i

KALLE PINT, Jõgeva Veevärk OÜ juhatuse liige

blog comments powered by Disqus