Kuidas saada endale jõulukuusk

Igal aastal tekib kuusesoovijatel küsimusi, kust saab jõulupuud osta, kas ja kellelt peaks raiumiseks luba küsima.

Metsaomanikul on kõige lihtsam – tema võib endale oma metsast kuuse võtta kelleltki luba küsimata. Võõrast metsast kuuse raiumiseks peab selleks loomulikult omaniku luba olema.

Jõulukuuse saab osta ka riigimetsast ja selleks määrab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kindlad piirkonnad. Sõltuvalt metskonnast, on võimalik ise kuuske raiuda või valida meelepärane kuuskvalmisraiutud puude hulgast. Täpsemat teavet müügi ja hindade kohta saab juba metskonnast. Metskondade loetelu koos kontaktandmetega pannakse üles RMK kodulehel www.rmk.ee.

Tihti küsitakse ka seda, kas ja millised dokumendid peavad kuuse või kuuskede vedamisel kaasas olema. Üksiku puu vedamiseks ei pea veoselehte olema. Kui on aga tegemist suurema koormaga (11 ja enam puud), peab vedaja olema valmis tõestama, et puud on seaduslikult raiutud ja tal peab kaasas olema veoseleht. RMK annab ostjale kaasa arve või maksekviitungi.

Linnainimene läheb enamasti kusagile kaubanduskeskusse ja valib endale sealt sobiliku ja meelepärase kuuse. Kodumaiste jõulupuude kõrval pakutakse ka mitmesuguseid väljastpoolt toodud liike. Osa inimesi eelistabki jõuludeks tuppa tuua mitte tavalise eestimaise kuuse, vaid näiteks nulu või serbia kuuse, mis kuivades okkaid maha ei aja.

Jõulukuuse hankimiseks on seega mitmeid variante. Sellest hoolimata tuleb igal aastal ette juhtumeid, kus avastatakse, et kellegi kuri käsi on riigimetsast või eramaalt omaniku teadmata kuuski raiunud.

Kuuskede ebaseadusliku raiumisega tehakse kahju  keskkonnale, näiteks kui kasvuaeas puud võetakse metsanoorendikult. Materiaalset kahju kannatab metsa omanik. Kui puud kasvavad metsasihtidel, kraavipervel või teede ääres, siis nende raiumisega keskkonnakahju ei kaasne, kahju takitatakse sel juhul vaid maaomanikule.

Kuuskede nagu ka muude puude raiumisel lähtutakse metsaseaduses ette nähtud korrast. Jõulukuuse ebaseaduslikku raiujat võib karistada kuni 12 000-kroonise rahatrahvi või arestiga.

Kui on tegemist kuuskede vargusega, siis neid juhtumeid käsitletakse karistusseadustikust lähtuvalt ja nendega tegeleb politsei.

iii

LEILI TUUL, Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus