Kuidas saab töötukassa olla noorele abiks tööotsingutel

Tänaseks olen jõudnud igasse Jõgevamaa üldhariduskooli, et tutvustada töötukassat, rääkida tööandjate ootustest, üleüldistest trendidest tööturul, välismaale tööle minemisest, ettevõtlusest ja kandideerimisest. Nii mõneski koolis on osavõtulehe täitmisel naljatatud ‒ tulin neid töötuks registreerima. Ei, minu eesmärk pole noori töötukassasse arvele kutsuda, vaid vastupidi tegelen ennetustööga, et neil oleks lihtsam töökoht leida ja oskus seda ka hoida.


 Kui plaanid aga tõesti peale kooli lõpetamist ei lähe nii nagu esialgu soovitud, et nad siis ei jääks koju, sest sealt ei tule keegi neid otsima. Kui on vaja abi töökoha või noore ettevõtjana töötaja leidmisel, siis nad teaksid, kuidas töötukassa saab abiks olla.

Oluline on soov end ise aidata

Meil on mitmesugused võimalused tööotsingute toetamiseks, kuid kõige olulisem on soov ise end aidata ja lahendusi leida, sest ühestki teenusest pole kasu, kui puudub motivatsioon. Kui oled löödud tööandjate äraütlemistest ‒ ei pääse isegi vestlusele ‒ siis tasub spetsialisti käest nõu küsida kandideerimisdokumentide kohendamisel. Garantiid korrektne ja silmapaistev CV ja motivatsioonikiri muidugi ei anna, kuid võimalusi siiski suurendab. Sellist nõu saab küsida töötukassast igaüks, ka kooliõpilane. Samuti on töötukassa iseteenindusportaali võimalik oma CV üles laadida. Karjäärinõu või välismaal elamis- ja töötamistingimuste kohta infot pärida saab näiteks Skype’i teel. Noortele tuleb teinekord sedagi meelde tuletada, et töötukassa vahendatavad tööpakkumised ei ole vaid töötutele, koduleht on vaatamiseks kõigile ja kandideerida saavad kõik huvilised. Üle Eesti on iga kuu meie vahendada rohkem kui 5000 vaba ametikohta.

Olles kooli lõpetanud või katkestanud ja allkirjastanud töötukassas nõusoleku töö otsimiseks, on võimalus rohkemateks teenusteks. Näiteks kurdavad noored, et ei saa tööd, sest töökogemust pole piisavalt, aga kust sa selle saad, kui keegi võimalust ei anna. Tööandja juures praktilist kogemust omandada on võimalik meie tööpraktika teenusega.

Palume noortel ise kaardistada tööandjad ja valdkond, kus nad sooviks tööalaseid teadmisi juhendaja käe all omandada. Nii leidsin ühele poisile praktikakoha, kus oli algselt teada, et vaba töökohta pole, kuid juhendaja käe all õppida ning soovituskirja saab kindlasti. Enne, kui praktika läbi sai, oli teada, et poiss saab teise ettevõttesse tööle, sest vaimustuses juhendaja pani oma tutvused mängu. Suhteid tasub hoida.

Töötukassast saab satrdiraha

Töötukassa kaudu proovipäevale suunatud noor võib julgelt näiteks avalikus kohas tööd katsetada.Või kui tuleb juurde õppida, siis vajaduse korral saab töötukassa tasuda eelneval kokkuleppel koolituse eest.

Juhul kui on firma loomiseks äriidee, mida soovite teostada just töötukassa stardiraha abil, siis on äriplaani esitades võimalus, et ka töötukassa seda toetab.

Tööturg nõuab sageli, et inimesed hakkaksid ettevõtjaks. Teatud valdkondades on võimalus tööd teha vaid nii, et osutate teenust ja olete ise endale tööandjaks. Näiteks ilusalongis töötades saate rentida töökoha, kus kliente teenindate. Aga palka maksate endale ise.

Lisaks on töötukassal olemas teenus “Minu esimene töökoht”, mobiilsustoetus ning palgatoetus. Teenus “Minu esimene töökoht” on suunatud erialase hariduseta ja vähese töökogemusega noore tööle aitamiseks. Tööandja peab sõlmima noorega tähtajatu töölepingu või vähemalt kaheaastase tähtajalise lepingu ning võimaldama vajadusel väljaõpet ja/või osalemist tööalasel koolitusel. Palgatoetus on küll tööandjale makstav toetus, aga noorel tasub teada, millised soodustused tööandjal on tema värbamisel. Hüvitame 50 protsenti töötasust, kui tööandja võtab tööle inimese palgatoetuse teenust kasutades. Töötukassa saab maksta isegi sõidutoetust, kui töökoht asub kaugel või lapsehoidmise tasu, kui tööle minemist takistab see, et lasteaias pole lapsele veel lasteaiakohta. Võimalusi on veel teisigi, kuid alustada tuleb tõesti sellest, et endal oleks tahtmine tööd leida ja teadmine, kuidas töötukassa saab abiks olla.

Harjutamine annab enesekindlust juurde

Lisaks koolidele teen selliseid tööturgu ja töötukassat tutvustavaid töötubasid malevates ja noortekeskustes, et olla noore jaoks olemas meelepärasemas keskkonnas. Samas näitab praktika, et väga populaarsed on ka ekskursioonid töötukassasse.

Kui olen noortega saanud usaldusväärse kontakti, on esitatud konkreetsemaid küsimusi, mis näitab, et tegelikult on teemasid, mis neid kõnetavad. Näiteks on küsitud, et palju, siis töötuna arvel olles “palka saabˮ ehk siis millised on toetussummad või kust leida spetsiaalselt alaealistele mõeldud tööpakkumisi. Kunagi küsiti, kas on võimalik töötukassast “haigekassat ostaˮ, toetust ja teenuseid ei soovigi, aga võtaks ainult tervisekindlustuse. Päris nii siiski ei saa, oluline on töö otsimine ja ei tohi unustada, et samuti on töötukassa klientideks tööandjad, kes vajavad töötajaid.

Saame noortekeskuses kokku, et nendele küsimustele vastata ja asjades selgust saada. Kindlasti ei ole need kuivad loengud, pigem vabas vormis arutelud, teeme praktilisi ülesandeid, vaatame videoklippe või mängime tööintervjuud läbi ning analüüsime. Jõgevamaa gümnaasiumi valikkursuse raames sai koostöös Rajaleidjaga esimesed ühised videotagasisidega tööintervjuud läbi mängitud, kuid plaan on aktiivsemalt korraldada selliseid simulatsioone ka noortekeskustes, kus huviline saab tööandjaga vestlemist ja iseenda presenteerimist harjutada. Video pealt on näha, mis läks hästi ja mida võiks muuta, on see siis lauseehitus, vestluse tempo või kehahoiak. Võimalus on proovida ka näiteks töötukassasse pöördumist: miks tulite, kuidas töötukassa saab aidata, kuidas põhjendate koolitusvajadust jms. Harjutamine annab enesekindlust juurde.

Samuti on töötukassas vajadusel võimalus saada karjäärinõustamist ning võla- ja psühholoogilist nõustamist. Teenuste pakett on mitmekülgne ja pidevalt laienev, kuid kõike seda selgeks õppida ja meelde jätta, polegi vaja, peaasi, et oleks teadmine, kus vajadusel sellist abi küsida.

Täpsemat infot leiab kõikide teenuste kohta meie kodulehelt. Samuti on seal üleval näidised kandideerimisdokumentidest, mida on võimalik spikrina kasutada. Kokkuvõtvalt on minu soovitused noorele: olge aktiivne ja teadlik erinevatest võimalustest. Ja kui ise saate hakkama ning töö leidmisel abi ei vaja, siis sõbrale saate soovitada.

Töö otsimisel

*Tehke endale selgeks, millist tööd soovite saada

*Hinnake, millised oskused, teadmised ja kogemused on teil juba olemas

*Kaardistage tööandjaid – olge teadlik piirkonna tööandjatest, eriti just neist, kelle juures töötada sooviksite

*Kandideerimisdokumentidel on suur tähtsus, sest kui oskate oma tugevusi välja tuua ja silma jääda, kutsutakse ka töövestlusele

*Harjutage ja valmistuge vestluseks tööandjaga, kuid jääge iseendaks, suhelge siiralt ja avatult.

*Uskuge endasse ja olge järjekindel. Kui üks uks sulgub, siis teine avaneb

*Kui vajate abi või tuge tööotsingutes, pöörduge julgelt töötukassasse.

 

KATRIN JAANIMÄE, töötukassa Lääne-Virumaa osakonna karjääriinfo spetsialist (ESF)

blog comments powered by Disqus