Kuidas olla enda vastu hea

Avasõnad lausus Jõgeva maavanem Aivar Kokk, kes toonitas lihtsat ja elementaarset asja ? igal noorel ja ka täiskasvanul peaks olema vastutustunnet ja hoolimist oma kaaslastest ning endast, et kondoomi olemasolu muutuks loomulikuks ja elutähtsaks.

Jõgevamaa koolinoortele olid teemakohaseid loenguid pidamas Nelli Kalikova ja Sirje Blumberg  Aidsi ennetuskeskusest.

Loengud noortele igavad

Sirje Blumberg pani noored kaasa mõtlema teemal “Kas teadlikkus muudab käitumist?? ja samas soovis ka teada saada, miks ennetustöö on noorte jaoks igav. Kui koolis on tulemas järjekordne loeng teemal HIV/Aids ja narkomaania, siis noored ohkavad tüdinenult, et jälle see jutt ja seda me oleme niigi kuulnud.

Noortelt küsides sai Sirje Blumberg vastuseks, et rääkida võiks ka ajaloost ja kasvõi mõne narkomaani või AIDS-i nakatunuga kohtuda. Tegelikult pole kõik nii lihtne, narkomaania või haigused ei ole otsaette kirjutatud ja noor inimene ei tarvitse teiste seast välja paistagi.

Sirje Blumbergi hinnangul oleks pigem vaja näidata neid inimesi, kes enne 18. eluaastat pole proovinud suitsetamist, alkohoolseid jooke ega uimasteid ja küsimust saali esitades tõusis vaid kuus noort, kes pole meelemürke proovinud. Kas seda pole mitte ääretult vähe? Ettekande lõpetuseks ja igaühele mõtisklemiseks jäid küsimused, mis kantud päeva motost ? ole enda vastu hea.

Narkomaania pole meist kuigi kaugel

Ka Nelli Kalikova ettekanne oli huvitav. Ta juhtis tähelepanu sellele, millised on ettekujutused narkomaanidest. Narkomaan olevat paljude noorte arvates vene keelt kõnelev inimene ja kindlasti kuidagi teistsugune. Kanep kui meelemürk on noorte hulgas soositud, kuid tegelikult  on see samasugune narkootikum kui süstitavad, näiteks moonivedelik jt. ained. Arvatakse, et mis kanep ikka teeb, see polegi kahjulik.

Statistika näitab aga, et näiteks liiklusõnnetuste tekkepõhjusena on kanepiuimas juhid võrdväärselt ohtlikud alkoholi pruukinutega.

Loenguteosa lõpetas Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilase  Marja-Liisa Roosi ettekanne Jõgeva maakonnas toimunud küsitlusest, kus 6., 8. ja 10. klasside õpilasi küsitleti tubakatoodete, kange alkoholi ja uimastite tarbimise ning vaba aja veetmise koha pealt.

Kuivad statistilised arvud näitavad, et mida vanemad õpilased, seda rohkem on kokku puututud ohtlike meelemürkidega või neid ise pruugitud. Võrreldes mõni aasta tagasi toimunud küsitlusega, on arvud suurenenud ? üha rohkem noori proovib ja satub sõltuvusse alkoholist, suitsetamisest ja narkootikumidest.

Et loengukuulamine tüütuks ei läheks, esinesid vaheajal breikarid ja päeva teine osa möödus põnevates töötubades. Huvilised said osaleda teadusbussi põnevates katsetes, õppida brasiilia võitluskunsti capoeirat, oma oskusi näitasid ja breiktantsu ABC-d õpetasid breiktantsutrupi Complete liikmed.

Töötoas nimega “Valik on sinu? tegeldi aktiivtöö harjutustega, väärtushinnangutega ja õpiti näiteks ka seda, kuidas öelda kindlalt “ei?.

Üritus toimus koostöös Jõgeva maavalitsuse, Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi ja Jõgevamaa noortekoguga. Viimatinimetatud olid ühtlasi ka päeva läbiviijateks. Noortekogu juhi Jürgen Väljaru sõnul polnud see neil  esimene üritus. 2006. aastal tööd alustanud noortekogusse kuulub 16 liiget üle Jõgevamaa ja eesmärgiks on aktiivselt ühiskondlikus elus kaasa lüüa, korraldada üritusi ja huvitavaid ettevõtmisi.

Päeva lõpetas taas maavanem Aivar Kokk, kes viis läbi show-viktoriini ja pakkus kõigile torti. Süüdati ka mälestusküünlad Aidsi ohvritele.

TIINA SÄÄLIK

blog comments powered by Disqus