Kuidas käituda pärast liiklusõnnetust välismaal?

If Kindlustuse kliendid põhjustasid möödunud aastal välismaal 963 liiklusõnnetust, tänavu kolme kuuga on neid registreeritud 212. Toome siinkohal lihtsad juhised, kuidas välismaal sel puhul käituda.

Võõras riigis liigeldes tuleb olla eriti tähelepanelik, sest erinevad võivad olla nii liikluseeskirjad, politsei suhtumine kui ka liikluskindlustuse olemasolu kohustus. Lisaks muudab asjaajamise ning vastaspoolega kokkuleppele saamise veelgi keerulisemaks võimalik keelebarjäär.

Liiklusõnnetusse sattudes on kõige olulisem sündmuskoha jäädvustamine ning fikseerimine. Autoga välismaale sõites soovitame kaasa võtta liiklusõnnetusest teatamise vormi, sest võõras keeles blankett võib arusaamatuks jääda. Selle sisu on muide kõigis rohelise kaardi maades ühesugune, vaid keel on erinev. Liiklusõnnetuse korral on oluline, et ei antaks kusagile allkirja enne, kui kõik on arusaadav ning selge. Õnnetuskoha fikseerimine on väga oluline – selleks oleks mõistlik lisaks blanketi täitmisele jäädvustada ka autode asukohad ning vigastused näiteks mobiiltelefoni kaameraga. Lisaks soovitame pilte teha ka õnnetuse teise osapoole juhiloast ja kindlustuspoliisist.

Lihtsamaks asjaajamiseks tasub Eestist välja sõites alati roheline kaart kaasa võtta sõltumata sellest, kas see on antud riiki reisides kohustuslik või mitte. Rohelise kaardi väljastamine on tasuta ning selle olemasolu teeb õnnetuse korral asjaajamise kindlasti lihtsamaks.

Kuidas käituda, kui satute välisriigis liiklusõnnetusse?

* Täitke sündmuskohal vorm “Teade liiklusõnnetusest” või jäädvustage õnnetuspaik koos ütlustega nutitelefoniga või kirjutage paberile andmed liiklusõnnetuse ja selle osapoolte kohta.

* Kui olete avarii põhjustamises süüdi, paluge kannatanul pöörduda teie kindlustusandja esindaja poole tema koduriigis – kõigil kindlustusandjatel on kohustus omada esindajat igas rohelise kaardi riigis

* Kui olete kannatanu, siis ärge allkirjastage ühtegi paberit, kui te ei ole vastutuse osas kindel. Täitke nii teise osapoole võõrkeelne kui ka eestikeelne verisoon “Teade liiklusõnnetusest”. Küsige põhjustaja liikluskindlustuse poliis, märkige üles kindlustusseltsi nimi ja võimalusel tehke poliisist pilt.

* Kui tekib vaidlus vastutuse üle, kutsuge politsei ja küsige tõend liiklusõnnetuse kohta.

* Tehke pilte nii oma sõidukist kui ka teise osapoole sõiduki vigastustest ja asukohast.

* Teatage esimesel võimalusel kahjujuhtumist oma kindlustusandjale.

If klientide põhjustati  2015. aastal välismaal liikluskahjusid järgmiselt:

Soomes 233, Rootsis 133, Saksamaal 128, Venemaal 86, Norras 51, Leedus 48, Lätis 43, Poolas 38, Suurbritannias 33, Prantsusmaal 33, Hispaanias 27, Itaalias 25, Belgias 23, Hollandis 21, Taanis 17, Austrias 9, Šveitsis 5, Tšehhis 3, Slovakkias 2, Valgevenes 2, Kreekas 1, Ungaris 1, Luksemburgis 1.

TAAVI KIIBUS, If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus