Kuidas käituda, kui puhkuse ajal pagas kaduma läheb või kahjustada saab

Pagasi kadumine, varastamine või kahjustumine reisi käigus ei ole kellegi soovide nimekirjas ja seepärast on oluline teada, kuidas sellises olukorras käituda, et kindlustusest maksimaalselt kasu oleks.

Seesami 2016. aasta jooksul hüvitatud pagasikindlustuste keskmine hüvitis 255 eurot. Suurim väljamakse summa aga puudutas varastatud pagasi hüvitamist summas 2154 euro ning väikseim makstud hüvitis oli kolm eurot, mis pagasi hilinemise tõttu sukapükste soetamisele kulus.

Olenemata kahju suurusest on pagasikindlustusest kõige enam kasu just siis, kui inimene teeb õige valiku juba pagasi väärtuse hindamisel ning teab, kuidas juhtum ka fikseerida.

Hüvitisliimidi valikul lähtu pagasi väärtusest

Kindlustussumma valikul soovitab kindlustaja lähtuda kogu pagasi väärtusest, mis lisaks kohvris sisalduvatele riietele, jalanõudele, hügieenitarvetele ja tehnikale peaks sisaldama ka kohvri või koti maksumust.

Meie praktika näitab, et inimesed oskavad enda pagasi väärtust küllalt täpselt hinnata ning olukordi, kus kindlustussumma ei kata kaotsiläinud pagasit, väga tihti ette ei tule. Küll aga ei tule paljud selle peale, et iga reisija pagasi peab eraldi kindlustama, ka lapse oma, kui just lepingutingimused teisiti ei väida.

Iga kindlustusselts lähtub kahju hüvitamisel konkreetsetest kindlustustingimustest, mispärast on eriti oluline need süvenenult läbi lugeda. Tähelepanu peaks pöörama kindlasti ka nimekirjale, kus on toodud esemed, mille kahjustumist kindlustusselts ei hüvita. Kui soovitakse kindlale esemele kaitset, siis küsige nõu kogenud kindlustustöötajalt.

Reisile minnes soovitan foto- ja videotehnikat, telefoni, arvutit, tahvelarvutit ja nende lisaseadmeid ning isikut tõendavaid dokumente üldisesse pagasiruumi mitte anda, vaid need enda valvsa pilgu all hoida.

Tõendamise teeb lihtsaks pagasi pildistamine

Kui pagas ongi reisi käigus kaduma läinud, varastatud või kahjustada saanud, siis tuleb kliendil esitada kindlustusseltsile nimekiri seal olnud esemetest ja võimalusel ka ostudokumendid. Vastavate dokumentide puudumisel kehtivad kindlustusseltsi tingimustes toodud hüvituslimiidid.

Kindlustaja enda ettevaatusabinõude hulka kuulub aga juba aastaid reisikoti sisu pildile jäädvustamine, mis on suureks abiks, kui pagas näiteks lennul peaks kaduma või kui reisil olles on ostetud asjade eest makstud sularahas.

Ka pagasi kahjustumise korral aitab telefoni või kaamera olemasolu, sest siis tuleb teha ja saata kindlustusele fotod kahjustunud esemest, kus on näha kahjustuse ulatus, eseme suurus, soetamisfirma ja selle tuvastamiseks muud olulised detailid. Kahjustunud hinnalised esemed tuleb alles hoida seni, kuni kindlustus on kahju suuruse kindlaks teinud.

Kui reisi jooksul peaks aga pagas pikanäpumeeste valdusesse juhtuma, tuleb viivitamatult pöörduda kohaliku politsei poole ja teha avaldus ning kõik saadud dokumendid alles hoida ja kindlustusseltsile esitada. Sama kehtib lennureisil kaduma läinud pagasi kohta, siis tuleb avaldus politsei asemel loomulikult lennufirmale teha. Tõendavaid dokumente, mis aitavad juhtumit hõlpsamini lahendada, ei tohi unustada. Soovitan kahjustused kohe juhtumi järgselt üles pildistada ja dokumendid korda ajada, et hiljem ei peaks halbade üllatustega tegelema.

LY JÕHVIK, Seesami kahjukäsitlusosakonna juht

blog comments powered by Disqus