Kui palju on Eestis setusid, võrukesi, mulke…?


Aasta lõpus algaval rahvaloendusel saavad Eesti elanikud esimest korda märkida loendusküsimustikku lisaks muude keelte oskusele üles ka eesti keele murrete ja kohalike keelte oskuse. See laseb hinnata, kui palju elab Eestis näiteks võrukesi, setusid või mulke.

Aasta viimasel päeval algava 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemused toovad selguse, kui palju elab Eestis erinevate murrete ja kohalike keelte rääkijaid. Näiteks saab selgeks võrukeste, setude, mulkide, kihnlaste, aga ka virulaste arv. Küsimustikku saab üles märkida ka mitmesuguste murrete oskuse.

Praegu on kohalike keelte või murrete rääkijate arv vaid hinnanguline, sest uuringud on keskendunud ajaloolisele asualale ega ole hõlmanud kogu Eestit. Samas on toimunud intensiivne siseränne ja need rahvarühmad elavad lisaks ajaloolistele asualadele üle Eesti laiali.

Hinnanguliselt elab Eestis näiteks võrukesi 70 000 ja setusid 10 000, ülejäänud eesti keele murrete ja kohalike keelte kõnelejate arv on väiksem. Kui täpsete hinnangutega on tegemist, saab teada pärast rahvaloendust. Vastamist peaks lihtsustama ja toetama ka esimest korda kasutatav e-loendus, kus loendusküsimustikule saab vastata interneti teel.

Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011–31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16.02–31.03.2012 rahvaloendajad.  

i

DIANA BELTADZE, Statistikaameti 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse projektijuht 

blog comments powered by Disqus