Kriis on kohal: Jõgeva vallas otsitakse kolme perearsti

Läinud nädala laupäeval avaldas Terviseamet ajalehes Postimees teated, kus kuulutati välja kolme perearsti konkurss Jõgeva vallas. See muudab murelikuks Jõgeva vallajuhid.


Kolme perearsti otsimine mõjutab hinnanguliselt üle 4000 inimese. Ühel lahkuval perearstil on nimistus 1695, teisel 1267 ja kolmandal 1181 inimest. Kandidaatidelt oodatakse avaldusi augusti keskpaigani. Eeldatavasti peaksid arstid tööd alustama 1. oktoobril, 1. detsembril ja uue aasta 1. jaanuaril. Kui kaks tohtrit peaksid teenindama ainult Jõgeva valda, siis kolmanda perearsti teeninduspiirkonnaks on märgitud Jõgeva või Palamuse alevik.

Probleem on püsinud aastaid

Selline olukord muutis murelikuks aga Jõgeva abivallavanema Viktor Svjatõševi. „See probleem on olnud aastakümneid. Mind paneb imestama riigisüsteemi suutmatus väga olulist probleemi lahendada,“ sõnas Svjatõšev. Kui kümme aastat tagasi korraldas perearstide tööd veel maavalitsus, siis ühel hetkel liikusid perearstid Terviseameti juhtimise alla. „Juba siis (10 aastat tagasi – toim.) oli probleem üleval, aga suutsime selle omal ajal ära lahendada. Aga asi on läinud järjest kehvemaks,“ ütles abivallavanem.

Kui esialgu arvati, et Terviseameti all muutub olukord paremaks, siis hiiliv perearstikriis on kohal ning mõjutab kõiki. „Probleem on kogu vabariigis, sest perearstide vanus on kriitiliselt kõrge. Me ei pea kaugele vaatama, kriisisituatsioon on käes, sest kõik vajavad perearste ja see teeb olukorra eriti raskeks,“ nentis Svjatõšev.

Kahe Jõgeva arsti plaan lahkuda oli Svjatõševi hinnangul teada. Ka pikad otsingud Palamusele hakkavad vaikselt vilja kandma. „Loodame, et Palamusele tuleb uuel aastal tagasi arst, kes on seal varem töötanud,“ avaldas abivallavanem lootust.

Kui Põltsamaal jagati lahkuvate perearstide nimistud teiste vahel ära, siis Jõgeval abivallavanem seda võimalust esialgu ei näe. „Meid aitaks seegi, kui vähemalt Palamusele arsti saaksime. Lisaks oleks abiks, kui võimalikult vara tervisekeskus valmis saaks ja tööle asuks,“ nentis Viktor Svjatõšev. Kuid uus hoone peaks valmima alles 2021. aastaks. Kas hoone valmimist õnnestuks varasemaks tuua, abivallavanem lubada ei saanud.

Kohtutakse augustis

Lahkuvatest arstidest kaks on seotud ka tervisekeskuse rajamiseks vaja läinud lepingutega. Nende järgi peaks tervisekeskuses tööle asuma viis perearsti. „Kui tulevad uued perearstid, siis tuleb nendega uued lepingud sõlmida. Kui oleme kirjutanud projekti viie perearsti peale ja objekti valmimise ajal asub tööle neli, siis peab vald vahe kinni maksma. Kui Terviseamet ei suuda tagada perearsti, karistatakse omavalitsust. See ei ole õiglane,“ ütles Svjatõšev.

Kuid esialgu ei arva abivallavanem, et inimesed muretsema peaksid. „Kõik oleneb olukorrast, kas Jõgeva suudetakse poole aasta jooksul ära täita. Kindlasti mõjutab see aga kõik inimesi. Ilmselt annaks tervisekeskuse puhul olukorda parandada, sest seal oleks arstidel võimalik juurde võtta kaks õde, kes tohtri koormust vähendaks,“ rääkis Svjatõšev, nentides, et küsitavusi on veel palju. Ühtlasi arvas ta, et kogu perearstisüsteem vajab muutmist ja parandamist.

Lähiajal võtab abivallavanem ühendust ka Terviseametiga. Siin ei pääse omavalitsus sekkumisest, sest need on meie inimesed, kelle eest peame seisma. Sekkume niipalju kui võimalik,“ lubas Svjatõšev.

„Terviseamet tegeleb aktiivselt sellega, et leida nimistule uus perearst või ajutine asendaja. Paralleelselt oleme käivitanud ka sihtotsingud, oleme saatnud isiklikud tööpakkumised selle aasta augustis lõpetavatele peremeditsiini residentidele (17), samuti oleme saatnud sihtpakkumised 1091 arstile, kellel terviseameti registri kohaselt pole töökohta. Oleme saatnud teavituskirjad nii Jõgevamaa kui ka Tartumaa töötavatele perearstidele, et nad võtaksid soovi korral meiega ühendust, kas ajutise asendamise pakkumiseks või täiendava tegevuskoha avamiseks Jõgevamaal,“ selgitas Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar.

„Lisaks on meil plaanis kohtumine nii valla esindajatega kui ka Eesti Perearstide Seltsi, sotsiaalministeeriumi ja Haigekassaga, et arutada tekkinud olukorda ja leida ühiselt lahendus. Planeerime kohtumisi augustikuu jooksul, kui oleme saanud esmase tagasiside nii konkursi tulemuste kui ka sihtpakkumiste kohta,“ lisas tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus