Kratiküla saab suveks seikluspargi

Sihtasutuse Kalevipoja Koja Kääpa Kratikülas plaanitakse tänavu suvel avada seikluspark, kus on võimalik meelt lahutada ja ka oma kehalisi ning vaimseidki võimeid mitmesugustel atraktsioonidel proovida. Raha taotlemise projekti seikluspargi rajamiseks koostas Kalevipoja Koja huvi- ja projektijuht Urpo Reinthal.

Senini on turistidele Kääpa Kratikülas kolm korda aastas kahetunnist kultuuriprogrammi pakutud. „Leidsime, et turismiettevõtlust tuleb edasi arendada ja sellele uusi väljundeid otsida. Nii tekkiski mõte rajada Saare rahvamaja kõrval asuvale metsaga kaetud nõlvale seikluspark,” ütles   Urpo Reinthal.

Üllatusi juba jagub

„Seikluspargis saab põnevalt aega veeta.  Paigaldame näiteks köied, millega saab laskuda puu otsast mäenõlvale, samuti saab ronimiseks kasutada köitest punutud „ämblikuvõrku”.

Mitmed atraktsioonid on aga ka üllatus,” rääkis huvi- ja projektijuht, kelle sõnul   juhendavad seikluspargi külastajaid professionaalsed instruktorid. Mõistagi on kohal ka Kääpa kratid, kellel varuks nii mõnigi vemp. „Seikluspargi imagos ei unustata ka Kalevipoja teemat. Pargis tegutsemisel läheb turistil vaja nii vägimehe jõudu kui ka näiteks tema hea sõbra siili tarkus ja taibukust,” ütles Urpo.

Praeguseks on seikluspargi rajamiseks Leader-programmist PRIA vahendusel eraldatud 150 000 krooni, kusjuures edaspidi kavatsetakse raha juurde taotleda. Omaosalusega toetab ka Saare vald. Kääpa seikluspargi projekti koostab ning ehitustöid ja järelvalvet teostab OÜ Seiklusring, kellele kuulub ka seikluspark Tallinnas.

„Praegu asuvad Eestis seikluspargid veel ka Pärnus ja Otepääl. Seega on Kääpa külla rajatav arvult  neljas taoline turismirajatis,” rääkis projektijuht.  Tema sõnul kavatsetakse  seikluspargis esimesi turiste vastu võtta juba tänavu juulis.

Valmimas vabaõhuetendus

Urpo Reinthal tutvustas SA Kalevipoja Koda teisigi lähiaja plaane. „Praegu on teeme tööd Kääpa jões asuva Kalevipoja mõõga asukoha, Kalevipoja jälgede ja turistide infotahvli valgustamiseks. Metsateatri eestvedaja Mati Tikk teeb ettevalmistusi Astrid Lindgreni loo „Kalle Blomkvist ja Rasmus” vabaõhulavale toomiseks rahvamaja naabruses asuval mäenõlval. Juba käivad läbirääkimised kutseliste näitlejatega, kaasa teeb ka rohkesti isetegevuslasi. Samuti jätkub Saare rahvamaja renoveerimine.”

Põhikooli Saarel ja gümnaasiumi Tartus lõpetanud Urpo Reinthal omandas Tallinna Teeninduskoolis koka elukutse, on praegu Otepääl asuva restorani omanik ning töötab seal nädalavahetustel ka ise kokana.

„Oma ideid ja oskusi kokanduse alal hakkan rakendama ka  Kalevipoja teemapargis. Hakkame turiste kostitama mitmesuguste rahvuslike roogadega. Küllap on menüüs ka toidud, mis maitsesid Kalevipojale. Ühtlasi hakkame asjahuvilistele õpetama toiduvalmistamist looduslikes oludes ja vanarahva moodi,” lubas ta.

Kalevipoja Koja huvi- ja projektijuhiks tuli ta enda sõnul selle asutuse juhataja, omaaegse pinginaabri ja sõbra Hannes Soosaare ettepanekul.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus