Korraliku korteri saab 20 000 krooniga

Tavaliselt nõuab pank eluasemelaenu andes, et laenaja ise rahastaks kolmandiku ostu väärtusest. Noorele inimesele on see raske nõue. Isegi tema terve aasta palk ei pruugi olla nii suur. Tõsi, pangast on võimalik käenduste-lisatagatiste abil võtta laenu ka kogu ostusumma peale. Enamasti tähendab see aga, et noored panevad riski alla oma vanemate kodu.

Appi tuleb riiklik sihtasutus KredEx, kes on valmis käendama nii noore inimese oma kodu ostuks kui selle renoveerimiseks vajalikku rahasüsti. KredEx eeldab, et laenaja maksab ise 10 protsenti soetatava vara väärtusest ja annab pangale täiendava garantii kuni 24 protsendi ulatuses. Võttes sellise laenu pikaks perioodiks, tuleb isiklikus kodus elamine korteriüürimisest odavam.

Noorele perele ja spetsialistile

?Noore pere laenu saab võtta vanem, kes kasvatab kuni viieteistaastast last ja see ongi kogu piirang. Teisele laenajale ei ole kriteeriume. Näiteks võib üksik lapsevanem võtta laenu koos ühega oma vanematest,? rääkis Kredexi kliendihaldur Taivo Nõlvand ja tõi välja olulise erinevuse varasematest tingimustest. ?Vanasti oli probleem, et kui lapsel oli näiteks ema ja kasuisa, siis nad ei saanud koos meie käendusega laenu võtta. Nüüd piisab, kui üks laenusaajatest sihtrühma kuulub.?

Kodulaenu käenduse saamiseks KredEx?ilt on hariduse osas miinimumnõue kutsekooli lõpetamine. ?Loomulikult sobivad ka kesk-erihariduse ja kõrgharidusega inimesed,? selgitas Nõlvand ja toonitas, et ainult keskharidusest ei piisa ja et noor spetsialist peab ka vanuse poolest noor olema ? kuni 30-aastane.

Töökohal peab olema inimesel juba katseaeg seljataga.

?Laenata saab praktiliselt igaks otstarbeks, mis on seotud eluaseme saamise või parendamisega. Laenu võib võtta korteri, maja või suvila ostmiseks, kui see aastaringseks elamiseks ümber teha. Kui suvilast saab põhielukoht, siis see läheb majaostu alla. Laenu võib võtta ka eluaseme remondiks või ehitamiseks; võib ka osta krunti, kuhu hakata maja ehitama. Investeeringuks, näiteks korteri ostuks eesmärgil see hiljem välja üürida meie käendust ei paku,? võttis Nõlvand KredEx?i põhireeglid kokku. ?Meie poolt on küllalt range tingimus vähemalt 10-protsendiline omafinantseering. Aga see on juba panga ja laenuvõtja vaheline kokkulepe, kas 10 protsenti makstakse vara ostuhinnast või rahastab laenuvõtja näiteks iseseisvalt kohe 10 protsenti ehitustööde maksumusest.?

Osta kasvõi 1,5 miljonit maksev maja

Soovides KredEx?i käendusega osta 170 000 krooni maksvat korterit, tuleb arvestada minimaalselt 17 000- kroonise omafinantseeringuga. Tavatingimustel võib pank nõuda ka 50 000 krooni suurust sissemakset. Nende kahe summa vahelised käärid ongi KredEx?i käendus. ?KredEx maksab tagatise kohe laenulepingu sõlmimisel ja vastutab laenu eest, kuni laenust on tagasi makstud käendatav summa,? selgitas Nõlvand käenduse tööpõhimõtet. Ehkki laenu rahastatakse nii panga kui KredEx?i poolt, ei teki laenuvõtjal kahte võlga ? kõik käib panga laenuarvestuse sees.

?Laenuvõtja peab vaid maksma meile 3 protsenti tasu käenduse summast,? tuleb Nõlvandi sõnul käenduse soovijal pisut kukrut kergendada. 170 000 krooni maksva korteri ostul on panga nõutava käenduse ülempiir, arvestades 10 protsenti omafinantseeringut, umbes 33 000 krooni ja KredEx?i teenustasuks kujuneks 990 krooni. Kallimate objektide korral võib kujuneda käendustasu vastavalt käenduse ulatusele oluliselt suuremaks. Käendustasu ei pea kohe maksma, võimalik on seda tasuda mitmes osas poole aasta jooksul.

KredEx?i käendataval laenul otseselt maksimumpiiri ei ole. Küll aga on määratud maksimaalse käenduse ulatus: kuni 24 protsenti vara maksumusest, aga mitte rohkem kui 300 000 krooni. ?See sõltub panga tingimustest, kui palju inimene käendust vajab. Kui pank on nõus rahastama 70 protsenti vara turuhinnast, laenaja ise maksab 10 protsenti, siis on võimalik osta 1,5 miljonit krooni maksev maja,? kalkuleeris Nõlvand tavatingimustega.

Maksimaalne laenuperiood on 30 aastat, kuid selles näeb Nõlvand ohtu. ?Tavaliselt võetaksegi laen 30 aastaks. Nii saab muuta kuumakse madalamaks. Intressid on praegu nii madalad, et laenu võtavad paljud inimesed, kes varem poleks laenu saanud. Nemad eelistavadki väga pikka perioodi. Aga kui võtta maksimum oma laenuvõimest ja maksimumaeg, siis pikendamisvõimalust ei ole. Laenuintresside tõustes tõusevad ka kuumaksed automaatselt.? Erinevalt 3-aastasest autoliisingust siin intresse ei fikseerita.

Kogu paberimajandus käib pangas

?Üldtingimused on kehtestanud pank. Näiteks proportsioonid, kui palju sissetulekutest võib kuluda kõikvõimalike laenude-liisingute peale ja kui palju peab jääma igapäevaseks kulurahaks. Tavaliselt ei tohi kohustuste summa ületada 30 protsenti pere sissetulekutest,? rõhutas Nõlvand üht olulisimat aspekti, miks tagasihoidlikuma sissetulekuga pered ei pruugi isegi praegustel soodsatel tingimustel laenu saada: ?Iseenesest on väga erandkorras tehtavad teatavad mööndused, kui näiteks veenvalt põhjendada, et ainult teatud perioodil on pere sissetulekud väikesed. Aga üldiselt neid mööndusi eeldavaid taotlusi heaks ei kiideta, sest mingid reeglid peavad ju olema.?

Nõlvandi kogemusel on teine oluline põhjus, miks pank laenutaotlusi tagasi lükkab, ametlike sissetulekute puudumine taotlejal. ?Pangad vaatavad viimase kuue kuu keskmist sissetulekut. Nad võivad küll näha, et inimesel on sissetulekud muudest allikatest, aga kui need ei ole ametlikud, siis meie ei saa neid arvestada. Näiteks FIE ei võta kodulaenu kui ettevõtja, vaid kui eraisik ja nüüd sõltub, kui palju ta on ise endale palka maksnud.?

KredEx?i käendusega laenu taotlemine toimub täpselt nagu tavalise kodulaenu taotlemine: tuleb lihtsalt minna panka, pakkumist küsida ja mainida, et soovite KredEx?i käendust. ?Kogu menetlemise teeb ära pank. Meie ei puutugi laenajaga otse kokku. Juhul, kui tahetakse rohkem laenu anda, kui klient tavatingimuste järgi saada tohiks, siis võib otsustamine pisut venida. Põhimõtteliselt on KredEx?i käendusega laenu andmine panga jaoks tavaprotsess, otsustamine aega ei võta. Aega võib võtta hiljem lepingute sõlmimine,? kinnitas Nõlvand.

Omafinantseering pole ainus kulu

?Maakleri tasu on korteri hinna sees. Selles suhtes on korteri hind lõplik,? ütles Silver Reek kinnisvarabüroost Uus Maa. Küll aga tuleb maksta mitmeid teenustasusid.

?Näiteks notaritasu käib täpselt hinnaskaala järgi. 170 000 krooni maksva korteri ostu-müügi notaritasu on umbes 410 krooni nii ostjale kui müüjale.? Samuti tuleb notari juures vormistada laenu tagatiseks oleva vara pandileping. Laenuga soetatava kinnisvara puhul võtab notar tasu 2/3 kinnispandi ehk hüpoteegi väärtusest. Panga kasuks seatakse tavaliselt 30-50 protsendi võrra laenusumma väärtusest suurem pant. Lisaks tuleb arvestada lepingu algärakirja väljastamise tasuga, sõltuvalt lepingu pikkusest on see 150-200 krooni. Seega tuleb notarile kokku maksta umbes 1000 krooni.

?Lisandub riigilõiv uuele omanikule kinnisturaamatu kande eest. Kui tehingud lähevad suuremaks, siis need on juba tuhandetes kroonides. Näiteks 170 000 maksva objekti, kande puhul on tasu ca 550 krooni. Kui me tahame aga näiteks 1,5 miljonit krooni maksva maja omanikuks saada, siis on see tasu juba 4000 krooni,? selgitas Reek.

Korteri ostul laenuga on vajalik panga poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroo hindamisakt. ?Meie juures on korteri hindamine 940 krooni, maja himdamine 1770 krooni. Need on Tartu hinnad, Jõgeva objekti hindamisel lisandub 2 krooni iga läbitud kilomeetri eest,? selgitas Reek. Aga see ei ole veel kõik: pank tahab ka ise laenulepingu sõlmimise eest teenustasu. Laenulepingu lepingutasu on sõltuvalt pangast 0,5-1,5 protsenti. 170 000 krooni maksva korteri laenulepingu eest tuleb maksta seega 850 kuni 2550 krooni.

?Tagatiseks jäetud vara tuleb kindlustada. See sõltub võetud riskidest, aga 170 000 krooni maksva Jõgeva korteri igakuine kindlustusmakse võiks olla alla 100 krooni,? hindas Reek värske korteriomaniku igakuist laenuga seotud kohustust. Kindlustuspakkumisi soovitab Reek võtta mitmest firmast, need erinevad üsna palju.

INFOKAST

KredEx?i noortele mõeldud kodulaenutagatiste tingimused:

* Noore spetsialisti laenutagatise sihtrühm: kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus; vanus kuni 30 aastat, laenu taotleja töötab ja tema katseaeg töökohal on lõppenud.

*Noore pere laenutagatise sihtgrupp: vähemalt üht kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad; vanemaks loetakse ka eestkostjat.

*Minimaalne omafinantseering 10 protsenti laenu tagatisvara väärtusest.

*Tagatise väärtus määratakse panga poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroo hindamisaktis.

*Periood kuni 30 aastat.

*Otseselt laenusumma ülempiiri KredEx ei sea, küll aga võib maksimaalne käendus ulatuda 24 protsenti vara maksumuseni või 300 000 kroonini.

*Laenu võib kasutada ainult eluaseme soetamiseks või renoveerimiseks.

*KredEx?i laenutagatise kasutamiseks tuleb maksta tagatistasu, mis on 3 protsenti laenutagatise summalt ? panga nõutav KredEx?i tagatis on erinevatele laenajatele erinev.

*Lisainfo KredEx?i käenduste saab www.kredex.ee , aga ka kõigist pankadest.

Maakleri kommentaar: Silver Reek, Uus Maa, Tartu

Kui Jõgeva korteri tavaline hind võiks olla 2700 krooni ruutmeetrist, siis selle objekti ruutmeetrihinnaks on 4200 krooni. See on kallim korter, mis on välja tulnud ka vestlustest potentsiaalsete ostjatega. Arvatakse isegi, et pigem tuleb selle korteri ostja väljastpoolt Jõgevat. Objekt on renoveeritud. Tõsi, mitte küll väga värskelt. Jõgeva kortereid iseloomustab tavaliselt tagasihoidlikum remonditase.

Jõgeva suunal on märgata elavat soomlaste huvi, kes omandavad kortereid just nimelt hinna pärast, vaadates Eesti üldist hinnataset. Nad ostavad kortereid, üürivad välja ja müüvad hiljem kallimalt maha. See on nende jaoks rahaveski.

TIMO TEDER

blog comments powered by Disqus