KOP jagas toetusraha

Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) said toetust 13 kogukonnaprojekti. 13. novembril tegi maakondlik hindamiskomisjon otsused KOP-i 2019. aasta sügisvooru taotluste kohta.  Kohaliku omaalgatuse programm toetab vabaühenduste projekte, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele, mille on algatanud ja millest saab kasu kohalik kogukond. Maakonnas menetleb programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).


Kokku laekus sügisvooru 42 mittetulundusühingute esitatud taotlust: Põltsamaa vallast 18, Jõgeva ja Mustvee vallast kummastki 12. Toetusraha jätkus siiski vaid 13 projektile kogusummas 22 643,14 eurot.

Toetust said Voore mänguväljakule piirdeaia rajamine, küttelahendus Ulvi Rahva Majale ja Umbusi külaplatsile elektriühenduse paigaldamine. Kamari Haridusselts saab toetusrahaga parandada laoruumi katuse ja Pedja meierei soetada lauad-toolid. Kärde Killamängud 2020, toidukultuuri koolitused, ühised teatrikülastused ja jõulumaa on tegevused, mis sügisvoorus samuti toetust said.

Kõik toetatud projektid on leitavad JAEKi kodulehelt.
Järgmise kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvooru tähtaeg on 1. aprillil 2020.

KERSTI KURVITS, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse

blog comments powered by Disqus