Koostöökoda küsib pea 39 miljonit krooni

Jõgevamaa Koostöökoda esitab PRIAle taotluse rahastuse saamiskeks tegevusgrupi arengustrateegia elluviimiseks perioodil 2011-2013 kokku summas 38 774 857 krooni. Perioodil 2011-2013 on plaanis avada iga aasta Leader-meetme raames  vähemalt üks taotlusvoor. Arengustrateegia meetmed on Aktiivne kogukond, Atraktiivne keskkond ja Ettevõtlus. 2011. aasta ideedevoor avatakse 22. novembril ja taotlusi ootame 20. detsembrini.

Perioodil 2008-2010 oli Jõgevamaa Koostöökojal võimalus kasutada 27 347 635krooni. Leader-meetmest saavad Jõgevamaal rahastust küsida kõikide valdade ja Mustvee linna MTÜd ja ettevõtted.

AIVE TAMM, Jõgevamaa Koostöökojast

blog comments powered by Disqus