Koostöö hiinlastega läheb lihtsamaks

Maaeluminister Tarmo Tamm osales koos peaminister Jüri Ratasega Sofias Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide valitsusjuhtide kohtumisel ja kõrgetasemelisel majandusfoorumil, kus allkirjastas Hiina põllumajandusministri Han Changfuga Eesti-Hiina tegevuskava koostöö edendamiseks põllumajanduses aastatel 2018-2022.

Eesti ja Hiina on viimaste aastate jooksul kirjutanud alla mitmele toiduohutuse protokollile ja Hiina turule lubatud Eesti toidukaupade hulk kasvab. „Hiina turg on suur ja Eesti põllumajandustootjatele ja toidutööstustele atraktiivne. 2017. aastal oli Hiina müüdavate toidukaupade maht 6,3 miljonit eurot, mis on viiendiku võrra enam kui aasta varem,” kirjeldas olukorda maaeluminister Tarmo Tamm.

Tegevuskavas on välja toodud ka koostöö põllumajandusteaduse ja tehnoloogia valdkonnas, kus Eestil on ette näidata juba mõned edusammud. „Eelmise aasta sügisel sõlmisid Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Liaoningi Põllumajandusteaduste Akadeemia koostöölepingu, et luua ühine kartulilabor ning teha ühist kartuligeneetika ja -aretuse alast teadustööd,” ütles Tarmo Tamm. Eestile pakuvad huvi Hiina teraviljasordid ja uudsed kasvatustehnoloogiad, mida saab rakendada siin erinevate kultuuride kasvatamisel. Lisaks soovime leida koostööpartnereid Hiina põllumajandusülikoolide seast, kellega arendada toidutehnoloogia ja aiandussaaduste töötlemise teemalist koostööd. Toimunud on kohtumised Harbini Põllumajandusülikooliga, aga konkreetsete koostööprojektideni ei ole veel jõutud.

„Eesti Taimekasvatuse Instituut teeb teadusalast koostööd Liaoningi Põllumajandusteaduste Akadeemiaga juba alates 2010. aastast. Möödunud aasta sügisel sõlmiti koostööleping, et luua ühine kartulilabor ning teha ühist kartuligeneetika ja -aretuse alast teadustööd. Hiina kartuliaretuse põhiprobleemid on põuakindlus ja haiguskindlus. Nad on huvitatud Eesti teadmistest ja kogemustest haiguskindlate kartulisortide aretamisel. ETKI jaoks on see võimalus eksportida oma teadmisi, kogemusi ja oskusteavet Hiina. Uue tegevuskava sõlmimine loob kindla aluse edasiseks teadlaste ja sordiaretajate vastastikuseks vahetuseks ning teadusalase koostöö edendamiseks,“ kommenteeris ETKI direktor Mati Koppel.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus