Koolivenda ja pinginaabrit Valdo Panti meenutades

Lugesin hiljuti Vooremaast, et Sadala rahvamaja renoveerimise avapeol tuletas Torma vallavanem Riina Kull kokkutulnuile meelde, et selles majas viibis lapsena kindlasti ka Valdo Pant, kes Sadala koolis õppis.

Kooliteed alustas Valdo Pant aga Mustvees, kus ma I ja osaliselt ka II klassis tema pinginaaber olin. Koolikohustus algas siis kaheksa-aastaselt, tema oli aga tark poiss ja tuli kooli juba seitsmeselt. Meie ühine koolitee algas 1935. aastal ja meie õpetaja oli August Luming. Meie koolimaja oli luteri kiriku vastas, kus praegu asub tervisekeskus. Selle maja ühes otsas oli kooli direktori Gustav Toomingu korter ja teises otsas kooliruumid  — liitklass I ja II. Kolmandas klassis käisime vene kooli ruumides õhtupoolses vahetuses, siis oli Valdo pinginaabriks Elmar Sokk.

1938. aastal valmis eesti koolile juurdeehitis ja hoone sai teise korruse. Sama aasta sügisel kolis Valdo Pandi pere Sadalasse ja IV klassi läks ta Sadala kooli.

Hiljem õppis Valdo Mustvee Gümnaasiumis ja Tartu Õpetajate Seminaris. 1944. aastal teenis ta lühikest aega Saksa lennuväe abiteenistuses ja “valel poolel” sõdimise pärast oli tal hiljem ka pahandusi.

Valdo vanem vend Ilo õppis samuti Mustvee Gümnaasiumis ja olen nende mõlemaga koos selle kooli puhkpilliorkestris mänginud. Ilo mängis trompetit, Valdo ksülofoni. Orkestri juht oli August Luming.

Minu andmetel arreteeriti Ilo ja tema koolivend Karl Hain 1940. aastal nõukogudevastaste lendlehtede levitamise eest. Nad jäidki teadmata kadunuks.

Aastatel 1945-1947 oli Valdo Pant Kohtla-Järve keskkoolis õpetaja. Ta õpetas geograafiat ja joonistamist, algklassides kõiki aineid.

1947. aasta maikuus  jätkus tema töö Eesti Raadios.  Ta on Päevakaja ristiisa, aitas eetrisse jõuda RAMETO viktoriinidel jne.

3. oktoobrist 1965 kuni surmani 1976 töötas ta Eesti Televisioonis. Tegi saatesarju “Täna 25 aastat tagasi”, “Reportaaž mitte millestki”, “Kas mäletad?”, “Viitevisioon”, “Jupiter”. Juhtis telemälumänge, osales ise Eesti-Soome ühissarjas “Naapurivisa” ja raadio “Mnemoturniiris”. Ta on kirjutanud näidendeid,  filmistsenaariume, kuuldemänge.

1976. aastal alustas saatesarju “Täna 35 aastat tagasi” ja “Hispaania inkvisitsioonist internatsionalismini”, kuid need jäid pooleli, sest sama aasta 30. juulil ta suri, olles vaid 48 aastane.

1999. aastal valiti Valdo Pant Eesti XX sajandi suurkujude hulka.

Valdo Pant oli andekas inimene, kellel oli ka hea sõnaseadmisoskus.

On teada, et ta tarvitas kõvasti kärakat, eriti elu lõpupoole. Kui sõbrad tal selles osas pidurid peale panna soovitasid, vastas ta: “Kuule, sõber, jätad päeva vahele, rahvas paneb tähele!”

21. jaanuaril oleks Valdo Pant saanud 82 aastat vanaks. Tema koolivendi ja –õdesid on Mustvees minu andmetel alles ainult viis, sõpru ja tuttavaid peaks aga nii Mustvee kui Sadala kandis ja mujal Eestis veel küllaga olema. Meenutagem seda andekat meest, kes siinkandis lapsepõlve veetis ja koolis käis. 

Toimetuselt.

Soovitame lugeda ka 2001. aastal ilmunud raamatut “Kas mäletad?”, mille on koostanud Voldemar Lindström ja kus on kirjas nii käesoleva artikli autori kui paljude teiste Valdo Pandi kaasaegsete mälestusi. 

iii

VALTER JAANUS

blog comments powered by Disqus