Koolitused lapsevanematele viies vallas

Koolitus tegeleb sügavalt vanemate uskumuste ja hoiakutega ning annab praktiliselt rakendatavad töövahendid igapäevases suhtlemissituatsioonides. Samuti rõhutab perekool (füüsilise) karistuse negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust ning annab sellele toimivad alternatiivid.

Antud projekti raames on koolituste sihtrühm ennekõike vähekindlustatud ja riskigrupi lapsevanemad. Soovime teha koolituse kättesaadavaks ka maapiirkondades. Koolitusi komplekteerivad omavalitsuste lastekaitsespetsialistid.

Omavalitsuse spetsialistide kaasamine projekti nii teavitamise kui ka koolituste näol võimaldab lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatel tõhusamalt selgitada välja vajadus antud koolitusteenuste järele oma piirkonnas. Loodame, et omavalitsused saavad käesolevast projektist indu pakkuda oma lapsevanematele erinevaid enesetäiendusvõimalusi ja teenuseid.

Lisaks on Jõgevamaal sügisel toimumas ka 9 lastevanemate loengut ?Kasvame koos?. Loengud toimuvad erinevates maakonna õppeasutustes. On ääretult hea meel näha, et koolitajad on olnud õppeasutustes nii teretulnud. Lastevanemad kogevad  äratundmisrõõmu, kuuldes koolitajalt praktilisi näiteid igapäevaelust ning saades näpunäiteid ja tähelepanekuid, kuidas neid olukordi tõhusalt lahendada.

Enamik projektis osalenud lasteasutusi on välja toonud probleemi, et huvi ja vajadus lapsevanemate ja kasvatajate koolituste vastu on suur. Sageli on koolituste ja loengute toimumine jäänud rahapuuduse taha. Siinkohal kindlasti julgustame lasteasutusi ja omavalitsusi otsima rahastamisvõimalusi erinevate projektide kaudu.

Perekeskus Sina ja Mina on loodud aastal 2004 eesmärgiga aidata kaasa terviklike ja sotsiaalselt toimetulevate laste kasvatamisele ning seeläbi peresuhete paremaks muutumisele. Samuti teadvustada ühiskonnas laiemalt tervete peresuhete olulisust ning propageerida tõhusaid kasvatuspraktikaid.

Juba kolmandat aastat viib Perekeskus koostöös sotsiaalministeeriumiga ellu projekti “Perearengu süsteem”. Selle projekti raames püütakse enam tähelepanu tõmmata lapse-vanema suhetele ning tutvustada erinevaid võimalusi probleemide lahendamiseks.

Liane Leesment,
Perekeskus Sina ja Mina

blog comments powered by Disqus