Koolidirektorite ametisse kinnitamine võidakse edasi lükata

Jõgeva Gümnaasiumi direktori kohale kandideerivad Jõgeva haridusküsimustega tegeleva abilinnapea Kalmer Laini sõnul kooli praegune direktor Taisto Liivandi ja praegu Rakke Gümnaasiumi direktori ametit pidav Andi Einaste, Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktori kohale kooli praegune direktor Jüri Toit ja kooli esimene direktor Vello Mäesepp, kes praegu tegev eraettevõtluses. Täiskasvanute Keskkooli direktori kohale kandideerib vaid praegune direktor Reet Kikkas.

Lisaks kolme kooli juhi konkursile kuulutati välja konkurss ka Rohutirtsu lasteaia juhataja kohale ning sellelegi kandideerib vaid asutuse praegune juhataja Liivi Noodla.

Konkursid korraldati seoses kõigi nelja asutuse juhi viieaastase töölepingu tähtaja lõppemisega. Tänasel esimesel istungil ei tehta Kalmer Laini sõnul veel lõplikku otsust kellegi ametisse asumise asjus, vaid määratakse kindlaks asjade edasine käik.

“Kuigi linnavalitsuse eelmine koosseis konkursi välja kuulutas, ei pea mina isiklikult õigeks koolijuhi isikuga seotud küsimuses õppeaasta keskel mingeid otsuseid vastu võtta,” ütles Kalmer Lain. “Samuti ei pea ma otstarbekaks eelmise linnavalitsuse poolt määratud töölepingu kestvust: kolm ja pool aastat on koolijuhi ideede teostamiseks lühikesevõitu aeg ning ka üldiselt välja kujunenud hea tava näeb ette, et koolidirektor kinnitatakse ametisse viieks aastaks.”

Abilinnapea arvates tuleks koolijuhtide valimine edasi lükata ka sellepärast, et uue volikogu koalitsioonil ja uuel linnavalitsusel on plaanis koostada kevadeks linna hariduselu kontseptsioon.

“Seoses sellega, et kooli tulevate laste arv lähiaastatel väheneb, on oodata linna hariduselus mitmeid muutusi,” ütles Kalmer Lain. "Neid muutusi peakski moodustamisel oleva töörühma poolt koostatav hariduselu kontseptsioon kajastama. Kontseptsioon peaks nägema hariduses toimuvat ette vähemalt seitsme aasta peale ? nii pikalt teame me ju ette kooli tulevate laste arvu. Aga teatud protsesse võiks see prognoosida pikemaski plaanis.”

Abilinnapea arvates tuleks ka otsused koolijuhtide kohta langetada uue hariduskontseptsiooni valguses. Lisaks sellele võimaldaks õppeaasta ja direktori ametiaja alguse kokkulangemine kandideerida koolijuhi kohale suuremal arvul isikutel.

“Kindlasti ei lähtu me otsustamisel erakondlikust kuuluvusest, vaid ikka kandidaatide pädevusest ja kogemustest,” ütles Kalmer Lain.

Iga kooli direktori valimiseks on moodustatud tegelikult eraldi viieliikmeline komisjon. Neis kõigis on esindatud linnavalitsus abilinnapea ja haridustöö peaspetsialisti isikus, volikogu, volikogu kultuurikomisjon ja kooli hoolekogu. Täna otsustavadki komisjonid, kas koolijuhid pannakse paika praegu või kevadel. Lõpliku otsuse teeb nende seisukohta arvestades linnapea. Küsimusele, kas otsustamise edasilükkamine ei pikenda mitte asjatult ärevusperioodi koolides, vastas Kalmer Lain:

“Ma arvan, et nii õpetajad kui ka õpilased peaksid rahulikult oma tööd jätkama.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus