Konkursivõit Agnes ja Harry Kallase perele

Hindamiskomisjoni kuulusid Hansapanga sponsorsuhete spetsialist Elo Võrk, Arno Tali Sihtkapitali esindaja, Maalehe ajakirjanik Annika Poldre, Lasterikaste Perede Liidu president Kalmer Hütt, Eesti Sisekaitseakadeemia esindaja Elmar Nurmela ja konkursi projektijuht Eugenie Brusnitsin. Viimase sõnul oli Jõgevamaalt tänavu kandidaate millegipärast teiste maakondadega võrreldes vähem. See-eest on aga välja valitud perekond Kallas stipendiumi igati ära teeninud. Lapsed on tublid ja vanemad aktiivsed ning teotahtelised. Pere vanim laps on juba täisealine, kaks last õpib Voore Põhikoolis ning kaks väiksemat käib Voore lasteaias. Ema Agnes on ka Voore kooli lastevanemate komitee esimees.

Komisjon võttis otsuse tegemisel arvesse perede laste arvu ja vanust, nende õppeedukust ja huvitegevust, pere traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi jne. Hansapanga esindajast ?üriiliikme Elo Võrgu sõnul oli tänavu valiku tegemine eriti raske, sest konkursil osalesid nii paljud tublid ja toredad pered. Et kahest suurest maakonnast, Harju- ja Pärnumaalt, oli osalejaid ka eriti palju, läks kummassegi kaks stipendiumi, kaks stipendiumi määrati ka Tallinna linna. Tartu linna ning  ülejäänud maakondadesse jõudis igaühte vaid üks stipendium.

                                                                                                                             VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus