Kõnelevad esemed ja kolm uut trükist

Palamuse muuseumi viies tulmenäitus kannab pealkirja “Ese kõneleb”. Ja nagu varasematel näitustelgi, on sellegi väljapanekus suur osakaal fotodel.

“Fotosid annetatakse üldiselt ja annetati ka möödunud aastal meile tõepoolest kõige rohkem,” ütles kihelkonnakoolimuuseumi varahoidja Reele Kuuse. “Koopiaid oli nende hulgas üsna vähe, enamasti olid kõik ikka originaalid. Toodi ka mitmesuguseid dokumente, esemeid, mõned eksemplarid Lutsu teoseid ja muid raamatuid. Ühtekokku sai muuseum mullu 285 museaali võrra rikkamaks.”

Näitusele kogu annetatud kraam ei mahtunud. Ka ei saanud kõigist annetatud esemetest museaale. Näiteks osa annetatud raamatuid jäeti käsiraamatukogusse, kust huvilisel neid lihtsam kätte saada kui muuseumi fondist.

Ühed silmatorkavamad eksponaadid tulmenäitusel on Palamuse kauaaegse pedagoogi, kodu-uurija ja orkestrijuhi Otto Tammega seotud esemed: tema portree, talle kuulunud metsasarv, hõbedase nimeplaadiga taktikepp jms.

“Otto Tamme sünnist möödus mullu oktoobris sada aastat,” ütles Reele Kuuse. “Sel puhul annetasid teeneka koolimehe ja kultuuritegelase järeltulijad meile kogu tema arhiivi, milles esemeid, käsikirju, dokumente jms. Pastellitehnikas portree, mille autoriks Siimustist pärit kunstnik Marge Tiimann, on maalitud spetsiaalselt Otto Tamme sajandijuubeliks.”

Tänu kõigile

Tänu väärivad Reele Kuuse sõnul ka kõik teised annetajad, nagu Ree-Markita Epro, kes annetas vanast postkontorist leitud kirjutusvahendite hoidiku, Lea Isotamm, kes tõi fotosid ja Palamuse kooli klassivälise töö kroonika, Urmas Tõnisson ja tänaseks juba meie hulgast lahkunud Maigi Kallemaa, kes kinkisid Oskar Lutsu teoseid; Priit Soots, kes tõi vanu õpikuid, Maie Puusepp, kellelt saadi 1996. aasta Jõgeva- ja Tartumaa laulupidu puudutavaid materjale, Urmas Vaino, kes annetas vanad rohupudelite etiketid, Mati Krull, kes tõi amatöörfilmid emadepäeva jumalateenistusest Palamuse kirikus ja laadaliste saabumisest Paunvere väljanäitusele.

Janek Varblaselt saadi Siimustis peetud Jõgeva rajooni rahvakunstiõhtu kava, Valentina Tammistult likvideeritud Palamuse Piimaühistu pitsatid, Arne Tegelmannilt koolivormimüts ja gaidi vormimüts, Ülo Tõnissoolt 1952. aastast pärineva Lenini ja Stalini pildiga kiituskirja koopia, Aino Toomingalt omaloomingulisi luuletusi, Õie Kurelt ümbruskonna puhkpilliorkestreid puudutavaid mälestuskilde, Ekke Pannelilt kirikuväravast leitud vana pitskruvi, Aavo Saarvalt vanu orelidetaile, Anu Väinsalult omaaegne isikutunnistus ja vanu riietusesemeid, Jõgeva maavalitsuselt arvelaudu ja raamatuid.

Helma Kaeval, Hilda Paju, Vaike Lapp, Evi Lestal, Väino Valdmann, Tõnu Eller, Nukitsamehe lasteaed ja Palamuse rahvamaja annetasid fotosid ning Ene Otsus, Karl Annuk, Arvi Liiva, Kaljo Pärn, Reet Vääri, Ädu ja Indrek Aunver, Palamuse vallavalitsus, tursimiinfokeskus ja rahvamaja, Saare Kalevipoja muuseum, Ajalooarhiiv ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum mitmesuguseid trükiseid.

“Loodame, et edaspidi tuuakse meile rohkem esemeid,” ütles Reele Kuuse. “Eriti hinnas on meie silmis kihelkonnakooli perioodist, st XIX sajandi lõpust pärinevad kooliga seotud esemed. Ka Lutsu teoseid võib meile alati pakkuda.”

Näitust “Ese kõneleb” saab vaadata 9. veebruarini.

Aina paremaks

Tulmenäituse avamisel esitleti kolme muuseumi üllitatud trükist. Esimene neist ? muuseumipedagoogi Aili Kalavuse koostatud bro?üür “Jõgeva maakonna vaatamisväärsused” ? jagab infot maakonna väikemuuseumide, teemaparkide ja käsitöökodade kohta. Tegemist on praktilise teatmikuga, mis heaks abiliseks Jõgevamaaga oma käe peal tutvuda soovivale turistile.

“Muuseumid ning muuseumi- ja kodulootoad peaksid trükises kõik esindatud olema, kui vastavatud Laiuse kooli muuseumituba välja arvata,” ütles Aili Kalavus. “Teemaparkidest ja käsitöökodadest on tutvustatud neid, kes ise ennast tutvustada soovisid.”

Infotrükise väljaandmist toetas Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. Osa 2600 eksemplarilisest tiraa?ist saavadki enda käsutusee Jõgevamaa omavalitsused, osa maakonnas tegutsevad turismiinfopunktid.

Teine esitletud trükis ? kohalike laulupidude teemaline raamat ? pidi algselt käsitlema vaid Palamuse kihelkonna laulupidusid ning ilmuma möödunud suvel, mil tähistati 80 aasta möödumist esimesest sellisest peost. Siis aga pakkus toonane Jõgeva maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Maie Puusepp välja idee võtta raamatusse sisse ka uuemaaegsed Jõgeva rajooni ja maakonna ning piirkondlikud laulu- ja tantsupeod. Arhiividesse ja muuseumidesse talletatud materjale tuli raamatu koostajal, muuseumi teaduril Tiina Kivitsal omajagu läbi lapata, teksti- ja pildilisa sai ta ka mitmest erakogust.

Kõige kiiremini ja lihtsamate vahenditega valmis “Tootsi koolimaja külalisteraamat 1957-2007”. Äkki tulnud mõte skaneerida ja koondada ühte vihikusse Palamuse vana kihelkonnakoolihoone (Lutsu-huvilised külastasid seda juba ammu enne seda, kui sellest muuseum sai) külalisteraamatu huvitavamad sissekanded loodeti teostada juba Oskar Lutsu 120. sünniaastapäeva pidustuste ajaks, ent nagu selgus, ei piisa ka tänapäeval raamatu valmistegemiseks kolmest päevast, vaja läheb vähemalt viit. Nüüd on vihikuke aga valmis ning president Lennart Meri, Soome peaministrite Paavo Lipponeni ja Matti Vanhaneni ja paljude teiste tähtsate isikute mõtteavalduste kõrval leiab sealt ka koolilapse käega kirjutatud read: “Ma olen siin käind ja siin läheb asi aina paremaks.” Õige ta on.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus