Kommentaar

Kuna vallavanema umbusaldamise ühe põhjusena on toodud ka Avinurme Pritsimeeste Seltsi (APS) uue hoone Est-Rus programmist osalise rahastamise ebaõnnestumist, pean APS-i tegevliikmena vajalikuks siin teemat rohkem selgitada. Seejärel lahkan teemat ka natuke laiemalt.


Alustuseks paar tõsiasja:

  1. Vallavanem Jüri Morozovi umbusaldamine on juba toimunud sündmus, seega ajalugu ja seda enam tagasi ei pööra.
  2. Ma ei tea ühtegi ideaalset ja eksimatut inimest.

Võin kinnitada, et Jüri Morozovi väide korduvatest kontaktidest Avinurme vabatahtlike päästjatega vastab tegelikkusele – kohtumisi on tõepoolest olnud korduvalt. Me oleme ka kursis, miks seekordne rahataotlus ebaõnnestus.

Jüri on ajalehele välja toonud vaid ühe aspekti, me teame tausta aga märksa rohkem ja vallavanemat selle projekti tulemuseta lõppemise eest küll ei süüdista. Hoopis küsitavam on hoopis viimase Avinurme vallavanema ja praeguse Mustvee volikogu esimehe roll. Päris huvitav oleks teada kedagi, kes teaks kedagi, kes oskaks öelda, kuidas Aivar Saarela (kes ise on praegugi veel passiivse liikmena APS-i nimekirjas) on huvi tundnud Avinurme vabatahtlike päästjate probleemide vastu ja aidanud neid lahendada! Seekordne rahataotlus uue päästehoone ehitamiseks ei olnud esimene. Me APS-i liikmetena ei tea, et Saarela oleks kuidagigi huvi tundnud ja kaasa aidanud eelmisele rahataotlusele, mis samuti tulemust ei andnud, kui ta veel ise vallavanem oli.

Nüüd, kui kaalul on tema enda parteiline karjäär, siis hakkas ta aktiivseks eestvedajaks, et ametist tagandada inimene, kes tõepoolest tundis huvi APS-i probleemide ja nende lahendamise vastu ja kes omab vastavaid kogemusi juba varasemast ajast. Kuidas saab olla usaldust sellise volikogu esimehe vastu? Koos äsja ametist tagandatud Mustvee vallavanemaga on arutatud juba ka uusi plaane ja APS-i eestvedajad teevad sihipärast tööd edasi ja küll see ka tulemusi toob.

Teise põhjusena (ajalehes esimesena mainituna) on umbusaldajad taas välja toonud Tammispää-Kalmaküla kergliiklustee. Natuke hämmastab siin see, kui järjekindlalt mõned oma tegemata tööd teiste süüdistamiseks kasutada üritavad. Mida tegelikult nii endise Lohusuu kui praeguse Mustvee valdade avaliku dokumendiregistri ja valdade ühinemise dokumendid näitavad, oli pikemalt juttu juba selsamal lehel augusti lõpus. Jüri Morozovi kokkuvõtlik vastus ka sellele süüdistusele vastab tõele.

Mustvee inimesed võiksid küsida Mustvee viimaselt linnapealt, miks on Mustvee linna katlamaja näiteks Avinurme katlamajaga võrreldes nii vananenud tehnikaga (kusjuures ka Avinurme katlamaja vajab juba hädasti uuendamist). Miks ei võetud midagi ette katlamaja uuendamiseks, miks pole isegi erinevate tehnoloogiliste lahenduste tasuvusanalüüse (mille tegematajätmist nüüd vallavanemale seesama endine linnapea ette heidab) aastate jooksul tehtud? Samad küsimused tuleks esitada ka kauaaegsele Mustvee soojamajanduse eest vastutajale, praegusele volikogu liikmele ja ühele umbusaldajatest. Korrektsuse huvides ütlen ka, et ma pole Mustvee katlamajas käinud, vaid tuginen teemat valdavate inimeste infole. Kui see info on eksitav, tunnistan viga.

Kui nüüd kogu loo kokkuvõtteks suurt pilti vaadata, siis see on päris kole. Kas tõepoolest on üle poole Mustvee valla kodanikest sellised, kellele ongi normiks valetamiste (või lausa iseenda tegematajätmiste) põhjal teiste süüdistamine? Kuidas muidu sellist teguviisi praktiseerivad inimesed valimistel hääli koguvad ja kohalikus kogukonnas otsustama pääsevad?

Need inimesed, kes vallavanema umbusaldamishääletusel tuginesid oma südametunnistusele, jäid iseendaks ja lähtusid eelkõige kogukonna huvidest, mitte parteipoliitilisest rapsimisest, väärivad igakülgset tunnustamist. Pean siin silmas neid, kes ei hääletanud umbusaldamise poolt. Viimase volikogu istungi protokolli praegu veel avalikult väljas ei ole, aga ma tean neid nimesid ja küllap ka protokoll koos nimeliste hääletamistulemustega avalikus dokumendiregistris peagi kõigile kättesaadavaks muutub.

RAIVO REISENBUK, APS-i tegevliige

blog comments powered by Disqus