Komisjon kiitis heaks Eesti kalandussektori rakenduskava

Kava abikõlblikud avaliku sektori kogukulud on 112 757 386 eurot ehk 1,8 miljardit krooni, millest Euroopa Kalandusfondi (EKF) kaudu antav ELi abi on 84 568 039 eurot ehk 1,3 miljardit krooni, teatas Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Toetusprogrammi eesmärk on luua eeltingimused elujõulise kalandus- ja kalakasvatussektori jaoks, mis austaks loodust ning vastaks tarbijate ja toiduainetööstuse nõudmistele.

Eesti sai aastatel 2004?2006 Kalanduse Arendusrahastu kaudu ELi toetust ligikaudu 12,5 miljonit eurot ehk 196 miljonit krooni. Selle abil toetati 249 projekti, loodi 73 uut töökohta ja säilitati 128 töökohta.

Kava tähtsaimad valdkonnad on muuhulgas ELi kalalaevastiku kohandamine, vesiviljelus, sisevetekalandus, kalandustoodete töötlemine ja turustamine ja kalanduspiirkondade säästev areng.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus