Komisjon ei hakka muutma valijameeste valimise korda

Komisjoni esimees, Res Publicasse kuuluv Urmas Reinsalu ütles BNS-ile, et komisjon otsustas häälteenamusega mitte esitada menetlusse vabariigi valimiskomisjoni poolt ette valmistatud eelnõuprojekti, millega oleks viidud seaduse tehnilised sätted teiste seadustega kooskõlla. Reinsalu sõnul väitis osa komisjoni liikmetest, et presidendi valimine vigase seaduse alusel võib kaasa tuua valimiste vaidlustamist, kuid peale jäi seisukoht, et kui avada sügisel toimuvate valimiste eel niinimetatud Pandora laegas, siis võivad esile kerkida ka tarbetut segadust tekitavad poliitilised küsimused. Reinsalu lisas, et kavatseb pöörduda õiguskantsler Allar Jõksi poole küsimusega, kas kehtiva seaduse alusel võib tekkida kahetimõistetavusi. Samuti ootab ta Jõksi seisukohta, kas eelnõu menetlemine oleks vajalik. Reinsalu sõnul otsustas komisjon enne tehniliste seikade arutelu, et ei võta kõne alla poliitilisi küsimusi, nagu valijameeste valimise korra muutmine, kuna see poleks komisjonile kohane. Seetõttu ei arutanud komisjon vabariigi valimiskomisjoni ettepanekut sätestada seaduses kord, mille järgi on igal volikogu liikmel valimiskogu esindaja valimisel ainult üks hääl. Valimiskomisjoni hinnangul ei taga selline olukord proportsionaalsuse põhimõtte kajastumist volikogu esindajate valimisel valimiskogusse. Valimiskogu valib presidendi juhul, kui riigikogu sellega kolme valimisvooru jooksul hakkama ei saa. Tänavu kuuluks valimiskogusse 367 inimest, neist 101 riigikogust ja 246 volikogudest. President Arnold Rüütli ametiaeg lõppeb 8. oktoobril, uue presidendi valimine peaks toimuma ajavahemikus 9. augustist kuni 28. septembrini. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus