Kolmandate klasside teadmistepäev Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

10. märtsil kogunesid Põltsamaa piirkonna koolide kolmandate klasside õpilased Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, et näidata oma teadmisi matemaatikas, loodusõpetuses ja emakeeles ning proovida kätt leiutamises. Kohale olid lisaks võõrustajakoolile  tulnud Esku-Kamari kooli, Adavere põhikooli, Lustivere põhikooli ja Puurmani gümnaasiumi  õpilased ning nende juhendajad.

Igast koolist ja klassist oli kutsutud neljaliikmeline võistkond. Õpilastel oli olnud koduseks ülesandeks koostada oma kooli lühitutvustus ja pärast Põltsamaa Ühisgümnaasiumi algklasside maja õppealajuhataja Riina Valdmetsa tervitust kanti need ette. Seejärel tutvuti omavahel tumma tutvumismängu mängides.

Edasi suunduti töötubadesse, kus sai näidata oma teadmisi loodusõpetuse ja matemaatika vallas. Nuputati koos oma klassi/kooli meeskonnaga, kahe töötoa läbimiseks kulus kokku tund.

Seejärel oli korraldajatel plaanis midagi uudset. Eri koolide õpilaste vahel moodustati seitse segameeskonda, neile anti veidi aega omavahel tutvumiseks ning siis suundusid õpilased Kuldvillakusse” ja loovusvooru.

Loovusvoorus tuli meeskonnatööna ehitada köögiabiline emale. Kasutada olid mitmesugused materjalid: munakarbid, korgid, plasttopsikud, grillitikud, kleeplint jms. Kuldvillakus” vastati eesti keele teemalistele küsimustele.

Päeva lõpus kogunesid meeskonnad sööklasse väikesele einele ja autasustamisele. Loodusõpetuse ja matemaatika ülesannete lahendamises olid kõige tublimad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi III b klassi õpilased, teiseks tuli sama kooli III a klassi meeskond, kolmanda koha saavutas Puurmani gümnaasiumi meeskond.

Auhinna said ka “Kuldvillaku” viktoriini kõige tublimad segameeskonnad. Iga töörühm tutvustas ka omavalmistatud köögiabilist, poole tunni jooksul olid lapsed hakkama saanud äärmiselt vahvate leiutistega. Enne kojusõitu jäi aega ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi huvijuhi Sirje Ange juhtimisel line-tantsu õppida.

Ürituse korraldajad Lilio Võsu, Pille Martsik ja siinkirjutaja tänavad kõiki vahvaid lapsi ja nende juhendajaid. Ootame teid järgmisel aastal jälle!

i

KADI-LY JAANSALU

blog comments powered by Disqus