Kolm kaunist aastat Carl Robert Jakobsoni noorusmaadel

Torma vallast võrsunud suurmehe Carl Robert Jakobsoni portree kaunistab Eesti Vabariigi suurimat rahatähte. Kohaliku omavalitsuse käekäik sõltub paljuski sellest, kui palju ?jakobsone? ühe või teise piirkonna arenguks kulutada on võimalik. Lisaks rahale on aga mitmete ettevõtmiste käimalükkamiseks vaja hakkajaid ja entusiastlikke inimesi. Selliste meeste ja naiste kaasabil on viimastel aastatel tehtud Torma vallas tegusid, mis on pälvinud tähelepanu mitte ainult kodukandis, vaid ka kaugemal.
 Omavalitsus tugineb oma töös piirkonna arengukavale. Mitmed kavatsused jäävadki aga paberile, kui otsustajate ringis puudub meeskonnatöö. Torma vallas koostöövalmidusest puudus pole. 2002 aastal valiti kohalikku volikogusse asjalikud ja avara silmaringiga inimesed, kel oli valmisolek tõsta valla huvid esiplaanile isiklikest muredest. Professionaalset tööd suudavad ja tahavad teha ka Torma vallavalitsuse ametnikud. Üks tänu sellele meeskonnale teoks saanud tõsisemaid tegusid on Torma põhikooli spordihoone ehitamisega alustamine. Sellele hoonele nurgakivi paneku tseremoonial seistes tulid rõõmupisarad silma. Veel soojem tunne tuleb südamesse siis, kui spordihoone tuleval aastal avatakse, kui seal toimub esimene kehalise kasvatuse tund või spordivõistlus.
Ühiste jõupingutuste ja ökonoomse rahakulutamise tulemusena on alustatud  Torma ja Sadala rahvamaja remontimist, ehitatud jalgtee Tormast Lullikatkuni. Lugupidamisavaldus nii esivanemate mälestusele kui ka arhitektuuripärandile on käsilolev Torma kalmistu kabelihoone restaureerimine ja kalmistumüüri ehitamine. Investeeringuid on tehtud Torma katlamaja kaasajastamiseks, erinevatele piirkondadele teenust pakkuva Torma prügila uuendamiseks.
Torma valda võib julgesti nimetada Eestimaa üheks mõjukamaks ja traditsiooniderohkemaks kultuurikoldeks. Üle-eestilist kõlapinda on leidnud meie vallas  korraldatav Jakobsoni Talulaat, puhkpilliorkestrite festival ToPoF, Vaiatu Rosolje  jne. Käesolev aasta jääb Torma valla ajalukku kui Paul Ariste aasta, mille pühendasime rahvusvaheliselt tuntud akadeemiku, soome-ugri keelte uurija sajandale sünniaastapäevale. Tänu Paul Aristele on Eesti kultuurikaardile jõudnud väike Rääbise küla.
Kultuuri mõiste alla mahub ka töökultuur, mille poolest Torma rahvas samuti silma paista suudab. Torma põllumajandusosaühingus kasutatakse piimatootmises ja teraviljakasvatuses arendamiseks eesrindlikke meetodeid. Alates muistsetest aegadest kuni tänaseni Eestimaad toitva põllutöö propageerimiseks korraldati eelmisel aastal Tormas künnipäev, mille patrooniks oli president Arnold Rüütel.
Väärt kogemusi ja huvitavat teavet on meie valla inimesed saanud sõprussuhetest Soomes asuva Oravaisi vallaga. Loodetavasti oleme suutnud Soome sõpradele mõndagi head edasi anda ka oma valla ettevõtmistest ja tavadest. Torma vallast pärit isetegevus on jõudnud aga märksa kaugemale. Meie rahvatantsurühm on esinenud Europead?i rahvusvahelistel festivalidel nii Sitsiilias, Lätis kui Prantsusmaal.
Rääkides sellest, mis omavalitsusjuhtide meele vahel murelikuks teeb, ei tahaks  rääkida rahapuudusest. Raha pole kunagi liiga palju. Oluline on oskus seda mõistlikult kulutada. Tõsisemat peavalu teeb aga mõnede inimeste ellusuhtumine, seisukoht, et kõik tuleb neile lausa kandikul kätte tuua, kusjuures ise ei tarvitse liigutada lillegi. Selliste inimestega suhtlemisel peab omavalitsusjuht olema ka psühholoog.
Õnneks on meie koduvallas aga rohkesti ka oma tööst ja kaasinimestest lugu pidavaid mehi ja naisi, kellega koos on võimalik teha tõsiseid tegusid nii praegu kui ka tulevikus.
Oleme viimased Jõgevamaa omavalitsusjuhid, kes enne kolmeaastase  tööperioodi lõppu Vooremaas oma mõtteid avaldasid. Hea oli lugeda ka oma kolleegide seisukohti  Jõgevamaa eri paigust Põltsamaast Peipsini. Suurimad tänud maakonnalehe tegijatele, kes võimaldasid linnapeadel, vallavanematel ja volikogude esimeestel oma mõtted avalikkuse ette tuua. Küllap kohtume teiega veel, head inimesed. 
    
Torma vallavanem Riina Kull
Torma vallavolikogu esimees Mati Stokkeby

blog comments powered by Disqus