Kolm Jõgevamaa projekti said hasartmängumaksust 856 000 krooni

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon toetas hasartmängumaksust programmile laekunud vahenditest Jõgevamaalt kolme projekti summas 856 049 krooni.

Kasepää valla sotsiaalmaja katuse ja fassaadi remonttöödeks eraldati  374 488 krooni, Adavere Lasteaia mänguväļjaku rajamiseks 341 020 krooni ja Sadala noortetoa renoveerimiseks 140 541 krooni.

Pala valla sotsiaalkorterite rajamist ei saanud toetada vahendite lõppemise tõttu.

Regionaalminister Siim Kiisleri juhitav regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon toetas hasartmängumaksust programmile laekunud vahenditest ligikaudu 18 miljoni krooniga 51 projekti.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on programmi vahendid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tublisti vähenenud. “Eelmise aasta esimeses voorus läks jagamisele 27 miljonit krooni, seekord aga 18 miljonit krooni,” ütles Kiisler. “Kuigi raha on oluliselt vähem kui mullu, saavad ka seekord paljud hädavajalikud tööd tehtud ja probleemid lahendatud mitmetes ühiskonnas stabiilsust ja järjepidevust vajavates valdkondades. Korda saavad lasteaiad, koolimajad, hooldekodud ja paljud teised objektid.”

Programmi eesmärgiks on parandada avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust  regioonides ning toetada sellega kohaliku elukeskkonna arengut. Programmi toetused on suunatud ehitus-, rekonstrueerimis-  ja remonttööde teostamiseks hoonetes ja rajatistes, et parandada  hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimusi.  

Selle aasta esimeses voorus laekus investeeringute asukohajärgsetesse maavalitsustesse kokku 145 projekti, teise etappi suunati neist edasi 73. Teise etapi lõpus tegi komisjon rahastamisotsused. Toetati 51 projekti ning taotlusnõuetele mittevastavuse ja vahendite lõppemise tõttu jäid toetuseta 21 projekti. Toetust said kõik maakonnad.

Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm käivitus 1998. aasta alguses. Kokku on programmi algusest, 1998. aastast kuni praeguseni toetatud 1525 projekti kogusummas 365 miljoni krooniga.

Taotluste esitamise järgmine tähtaeg on 15. september 2009.

Jõgevamaale eraldati raha:

*Kasepää valla sotsiaalmaja katuse ja fassaadi remondiks 374 488 krooni

*Adavere Lasteaia mänguväļjaku rajamiseks 341 020 krooni

*Sadala noortetoa renoveerimiseks 140 541 krooni

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus