Kõik üldhooldekodud vastavad nõuetele

Sellest aastas kehtib üldhooldekodudele tegevusloa ja hooldekodude töötajatele haridusnõue. Muudatuste eesmärk on tagada inimestele kvaliteetsem üldhooldusteenus. Sotsiaalkindlustusamet on tänaseks tegevusload andnud 150 asutusele.


Selle aasta algusest peab hooldekodu töötajal olema hooldustöötaja kutse või ta peab olema läbinud kutseõppe, tasemeõppe õppekava või täienduskoolituse. Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna juhi Raivo Sultsi sõnul on eesmärk, et pakutav teenus on kõigis hooldekodudes kvaliteetne, mille üks eeldus on koolitatud töötajad.

„Need nõuded lähtuvad inimeste vajadustest ning tagavad kõigile väärikad ja võrdsed tingimused. Inimesed võivad hooldekodusse tulles olla kindlad, et tegevus lähtub päriselt nende heaolust, mitte nad ei ole lihtsalt tubadesse paigutatud. Nad teavad, et nende eest hoolitsetakse professionaalselt,“ lisas Sults.

„Lõuna-Eesti hooldekeskuse Põltsamaa kodu tegevusloa taotlemisega läks kõik hästi. Olime Valgamaa kutseõppekeskuse abiga alustanud hooldustöötajatele õpingute võimaldamist juba varem. Loa taotlemise ajaks oli väljaõpe 23 hooldustöötajal 42st, õpib veel 17 inimest,“ kommenteeris Põltsamaa kodu juhataja Lagle Kalberg.

„Meil on palju häid teenusepakkujaid, kes mõistavad, et inimese aega tuleb sisustada. Ei piisa ainult sellest, et hooldekodusse tulnud inimene sööb, vaatab televiisorit ja saab aeg-ajalt pesemas käia,“ rääkis Sults. Sama oluline on, et inimesele pakutakse tegevusi, mis soosivad tema iseseisvat toimetamist. „Näiteks käib inimene kunstitunnis, rebib ja voldib pabereid. See laseb tema mälul ja motoorikal säilida, mistõttu säilib tal kauem ka võimalus ise süüa ja raamatut käes hoida. Ja kui inimene saab ise enda eest hoolitseda, säilib ka tema väärikus,“ lisas Sults.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus